Nyheter

Försenade byggstarter påverkar Veidekkes resultat

Veidekke Sverige visar ett resultat för årets tredje kvartal som är lägre än förra årets. Periodens resultat påverkas bland annat av försenade byggstarter och Veidekke bedömer att försäljningen i pågående projekt går bra.

Veidekke Sverige redovisar ett resultat på 26,3 miljoner kronor för årets tredje kvartal. I fjol var motsvarande siffra 38, 7 miljoner kronor. Omsättningen var 944 miljoner kronor (1 024 miljoner kronor förra året).

Orderstocken var på 3 263 miljoner kronor, att jämföra med 3 197 miljoner kronor vid årets början.

”Entreprenadverksamheten visar efter en svag start på året åter positivt resultat och detta trots dåliga resultat inom tunnelverksamheten samt byggverksamheten i Stockholm. Tunnelverksamheten påverkas av att de stora infrastrukturprojekten skjuts ytterligare fram i tiden. Marknaden för kommersiellt byggande är fortsatt svag men visar tecken på återhämtning. På plussidan kan noteras uppvärderingar av resultatet i några projekt i slutfasen samt att asfalt- och täktsidan levererar bra resultat vilket påverkat kvartalsresultatet extra. Fokus inriktas nu på att nå de marginaler som verksamheten tidigare haft och på sikt naturligtvis högre marginaler”, skriver Veidekke Sverige i ett pressmeddelande.

Omsättningen inom entreprenadverksamheten är 8 procent lägre än motsvarande period förra året. Resultatet blev 23 miljoner kronor, och minskningen från förra årets 25,1 miljoner kronor beror på minskad volym.

Bostadsmarknaden stärks, men från en låg nivå. I synnerhet i Stockholm och Göteborg är efterfrågan gid, men avsevärt svagare i Skåne. Försenade byggstarter i ett par projekt påverkar periodens resultat negativt, men försäljningen i pågående projekt bedömer Veidekke som bra.

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 84 procent. Under årets nio första månader igångsattes totalt fem nya bostadsprojekt, varav fyra i Stockholm och ett i Göteborg.

Anna Sjöström