Nyheter

”Försiktig återhämtning när restriktioner lättat”

Bonava ser en försiktig återhämtning i takt med att corona-restriktioner lättat.  En lägre försäljning och störningar i produktionskedjan kommer dock ha en påverkan på överlämnade bostäder under det andra kvartalet. Tyskland och Nordic segmentet har under mars-maj perioden haft den största påverkan till följd av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedan Bonavas senaste covid-19 uppdatering i april har bolaget sett en försiktig återhämtning i takt med att restriktioner lättat.  

Vad gäller det andra kvartalet 2020 så kommer antalet överlämnade och sålda bostäder i framförallt Nordic vara lägre än tidigare förväntat.

”Vidare bedömer Bonava fortsatt att rörelseresultatet kommer att bli väsentligt lägre än under motsvarande period förra året, främst till följd av investerarprojekt som lämnas över med marginaler under snittet i Tysklands portfölj”, skriver bolaget.

Under det andra kvartalet 2019 uppgick rörelseresultatet till 182 miljoner kronor. Enligt Infronts senaste uppdatering, daterad den 9 juni, uppgick analytikernas snittestimat till 258 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Per slutet av maj har Bonava sålt cirka 1.600 bostäder under året. Försäljningen av bostäder har påverkats negativt av rådande osäkerhet.

”Bedömningen är att Bonava kommer att sälja färre bostäder än föregående år även om vi sett en försiktig återhämtning i takt med att våra marknader lättat på restriktionerna. Försäljningstakten påverkas i stor utsträckning av hur snabbt ekonomin återhämtar sig och därmed efterfrågan på våra bostäder”, heter det.

Samtidigt uppger Bonava att påverkan på produktionen har varit relativt begränsad och på de flesta marknader har verksamheten i stort sett löpt på som vanligt på Bonavas byggarbetsplatser, även om vissa förseningar i logistik- och produktionskedjan förekommit.

Nyhetsbyrån Direkt