Nyheter

Forskare: ”Det kan finnas andra skaderisker”

De stora byggbolagen uppger att de har modifierat metoden att bygga enstegstätade, putsade fasader, bland annat genom att ta bort organiskt material som träreglar. <br>— Men fortfarande har fukten svårt att ta sig ut om den kommer in. Det kan finnas

Genom att ta bort det organiska materialet minskar man naturligtvis risken för fuktskador, menar Samuelsson. Men stålet i stålreglarna kan rosta.

— Jag skulle helst vilja att man väljer en säker lösning som man har lång erfarenhet av. Och det har man av tvåstegstätningen, säger Ingemar Samuelson.

Byggmetoden att sätta puts på isolering utvecklades i Tyskland för att användas som tilläggsisolering på murade hus. Där har man goda erfarenheter av metoden.

Men i Sverige började man på 80-talet använda metoden på träregelväggar.
— Man tänkte helt enkelt inte på risken för fuktskador. Fukt var inte en fråga, för sten tål ju fukt, säger Ingemar Samuelson.

SP slog larm om riskerna för fuktskador i dessa väggar för ungefär ett år sedan. Hur många byggnader som har drabbats av fuktskador är oklart. SP:s inventeringar mellan 2005 och 2006 visar att skadefrekvensen kan vara hög, mellan 50 och 80 procent. Resultatet av institutets undersökningar under 2007 är ännu inte sammanställda.

Hög skadefrekvens

Villor

Antal undersökta byggnader: 59
Antal byggnader med inläckage: 33
Skadefrekvens: 56 procent

Flerbostadshus (två våningar)

Antal undersökta byggnader: 54
Antal byggnader med inläckage: 43
Skadefrekvens: 80 procent

Höghus

Antal undersökta byggnader: 5
Antal byggnader med inläckage: 5
Skadefrekvens: 100 procent

Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut