Nyheter

Forskarlarm: Bo nära trafik ökar allergirisk hos barn

Barn som bor nära starkt trafikerade vägar löper 50 procent högre risk att drabbas av allergier. Det visar ny forskning där 3 000 tyska barn följts i sex års tid.

Studien har genomförts av tyska forskare som följt 3 000 barn från födseln, skriver Miljörapporten.

Forskarna anser det bevisat att barn som bott inom en radie av hundra meter från en starkt trafikerad väg löper 50 procent högre risk att drabbas av astma, eksem, hösnuva och andra allergier.

Läs hela artikeln på Miljörapportens hemsida