Nyheter

Forskning om hållbara städer läggs i Göteborg

Chalmers och Göteborgs universitet ska utveckla ett forskningscentrum för hållbar stadsutveckling.

— Urbaniseringen i världen går i en allt snabbare takt och det nya centrumjet ska bidra till storstädernas positiva utveckling, socialt, miljömässigt och ekonomiskt, säger Ola Engelmark, vd på Mistra, som finansierar centret, i ett pressmeddelande.

Planen är att centret, som ska heta The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures kommer att starta sin verksamhet i januari år 2010.

Även KTH och Stockholms universitet samt Lunds universitet i samarbete med Malmö högskola och SLU hade ansökt om att få etablera det nya tvärvetenskapliga centret.