Nyheter

Forskningslabb blev Årets Bygge 2019

Biomedicum. Foto: Jean-Baptiste-Béranger

Ett av Europas nyaste och största forskningslaboratorier, Biomedicum i Solna, har fått utmärkelsen Årets bygge. Biomedicum är Akademiska Hus och även Karolinska Institutets enskilt största projekt någonsin och kostade över två miljarder kronor att uppföra. 

Byggbranschens egen gala Årets bygge gick av stapeln 26 mars på Cirkus i Stockholm. Bland 20 noga utvalda projekt valde juryn att utse medicinska forskningslaboratoriet Biomedicum till Årets bygge 2019.

Biomedicum färdigställdes 2018 åt Karolinska Institutet i Solna norr om Stockholm. Laboratoriet är ett av Europas största och beskrivs av byggherren Akademiska Hus som ”en byggnad som ska främja interaktion, nya samarbeten och utbyten av erfarenheter, idéer och tekniker över vetenskapliga gränser”.

Biomedicum är Akademiska Hus och även Karolinska Institutets enskilt största projekt någonsin och kostade över två miljarder kronor att uppföra. Byggnaden är elva våningar hög och har plats för 1600 forskare.

Totalt 20 projekt var nominerade i tävlingen. De deltagande samhällsbyggnadsprojekten granskas ur en mängd aspekter. Bland annat premieras samverkan, tid, kvalitet och budget:

– Vi är otroligt stolta över att Biomedicum har utsetts till Årets Bygge. Den här vinsten är ett kvitto på att vi har lyckats med vår arbetsprocess och genom god samverkan med alla inblandade parter generera den bästa balansen mellan ekonomi, tid och kvalitet, sade Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus i samband med vinsten.

Årets bygge delas ut av tidningen Byggindustrin och Business Arena i samarbete med Svensk Byggtjänst.

Juryns motivering lyder:
”Vinnaren av Årets Bygge 2019 har lyckats med ett komplicerat och omfattande projekt. Projektgruppen har haft höga ambitioner vad gäller utveckling av samverkan, arbetsklimat och säkerhetstänk – och lyckats. Projektet har därutöver blivit klart före utsatt tid och till kraftigt sänkta kostnader jämfört med budget.”

Övriga priser:

Nordbyggs guldmedalj för bästa materialnyhet
Invisense vann Nordbyggs guldmedalj för en egenutvecklad fuktsensor. Medaljen delas ut av Svensk Byggtjänst, Nordbygg och Byggindustrin.

Årets Leanbyggare
Norska dörr- och fönstertillverkaren Nordan mottog priset som Årets Leanbyggare för sitt arbete med leanprocesser i fabriken i Kvillfors.
Bakom Leanpriset står Lean Forum Bygg och Byggindustrin.

Jämställdhetspriset

Uppsalahem vann Sveriges Byggindustriers nyinstiftade pris Jämställdhetsbygget för sin jämställda upphandling.

Byggopus
Byggopus delas ut av Sveriges Byggindustrier till de bästa byggrelaterade examensarbetena vid universitet och högskolor. I år mottog Nina Vesa och Humam Amouri, Örebro universitetsamt Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta, Chalmers Tekniska Högskola ett pris var.

Håll nollan
Roslagsbanans utbyggnad vann branschinitiativet Håll nollans pris för arbetsmiljöpris.

Fakta Biomedicum:

  • Byggherre och projektledning: Akademiska Hus
  • Entreprenör: Skanska
  • Arkitekt: CF Möller
  • Installationer: Assemblin
  • Byggstart: hösten 2013
  • Färdigställande: våren 2018
  • Hyresgäst: Karolinska Institutet
  • Bruttoarea: 65 000 m2
  • Totalkostnad: 2 050 Mkr

Tidigare vinnare av priset Årets Bygge:
2018: Östra Länken, Luleå
2017: Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
2016: Malmö Live
2015: Rådhuskvarteret i Kristianstad
2014: Aula Medica, Solna