Förslag: Fler utländska arbetstagare ska skatta i Sverige

Förslag: Fler utländska arbetstagare ska skatta i Sverige
Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Regeringen går vidare med förslaget att införa så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige.  Förslaget innebär att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare alltid ska betala skatt här.

Andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala svensk skatt har ökat under de senaste åren. Enligt dagens regelverk behöver en utländsk arbetstagare inte betala skatt i Sverige så länge arbetstagaren är inhyrd från en utländsk arbetsgivare och vistelsen inte överstiger 183 dagar under en 12-månadersperiod. I maj 2018 föreslog regeringen, i en lagrådsremiss, ändrade skatteregler, något som man nu går vidare med.

Regeringen förslår att tidsregeln inte ska gälla om arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och under dennes kontroll och ledning. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir alltså för vem arbetet utförts och inte vem som betalar lönen.

Förslaget innebär att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av motsvarande bestämmelser som svenska företag vad gäller skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.
 
Byggnads välkomnar förslaget som spås bidra till en mer konkurrensneutral byggbransch.

– Det ligger i hela samhällets intresse att de som jobbar i Sverige också betalar skatt här. När vi bygger skolor eller sjukhus för skattepengar är det rimligt att de som utför arbetet också betalar skatt i Sverige, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Byggnads konstaterar att Inhyrd arbetskraft är vanligt förekommande i byggbranschen och en förutsättning för att Sverige ska klara av att hålla den höga byggtakt för som behövs. Att andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala skatt här har vuxit de senaste åren skapar en snedvriden konkurrenssituation där det blivit ekonomiskt fördelaktigt att hyra in utländsk personal istället för att anställa.

– Det ska vara lika villkor på arbetsmarknaden och det här blir ytterligare ett verktyg för att motverka oseriösa företag som dumpar villkor. Men mer behövs och i nästa skede vill vi se att regeringen utvecklar lagstiftningen till att även omfatta entreprenadföretag.

Enligt regeringens beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om cirka 600 miljoner kronor per år. 

Relaterade artiklar

Första gemensamma träffen för A-krimcentren
Byggbolag stäms på nästan en miljon kronor
Byggföretagen stämmer Byggnads
Byggnads ställer sig bakom LO:s krav