Nyheter

Förslag: Inga sammankomster med fler än 500 personer

I ett försök minska spridningen av covid-19 föreslår Folkhälsomyndigheten en begränsning av allmänna sammankomster. Foto: Getty Images

Allmänna sammankomster med mer än 500 personer bör tills vidare inte få hållas, skriver Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen.

Tidigare i dag höll Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB  höll en gemensam pressträff om covid-19. 

Läget i världen är att cirka 120 000 smittade finns inrapporterade och antalet avlidna till följd av covid-19 uppgår till cirka 4 300 personer.
– I Sverige har vi just nu 461 smittade personer, men det är en siffra som kan ändras under dagen, sa Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten.

Åtgärderna just nu är fokuserade på att minska samhällsspridningen och att skydda äldre personer från att smittas. 
Då hade inget beslut om begränsningar vid större evenemang och sammankomster tagits.Men Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, berättade att de under dagen haft en dialog med regeringen om hanteringen av större, allmänna evenemang och att de sannolikt skulle komma med en hemställan till regeringen senare under dagen.

Några timmar senare kom den. 
Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället är det nu läge att, som en tillfällig åtgärd, inte få hålla allmänna sammankomster med mer än 500 personer i Sverige. Det skriver Folkhälsomyndigheten i den hemställan som skickades till regeringen i dag.
Syftet med förslaget är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats. Det gäller alltså exempelvis stora idrottsevenemang, stora konserter, mässor och konferenser.

– Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har skickat förslaget till regeringen som väntas ta beslut inom kort.

Ett sådant beslut från regeringen bör omprövas kontinuerligt i samråd med Folkhälsomyndigheten, och ska inte gälla längre än nödvändigt.