Nyheter

Förslag: Lättare att avskeda unga

En ny anställningsform ska göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Enligt förslaget ska arbetsgivare kunna avskeda unga anställda med kort varsel och utan förklaring.

Utredaren Claes Stråth fick förra året i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå lösningar för en ny lagreglerad anställningsform med utbildningsinnehåll. Utredningen är nu klar och har överlämnats till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Enligt förslaget ska en ny tidsbegränsad anställningsform införas för de som är yngre än 23 år. Den så kallade utbildningsanställningen får pågå i högst 18 månader. Precis som vid en provanställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avsluta anställningen med kort varsel, utan att behöva förklara varför. Och även om en utbildningsanställning varat mer än tolv månader ger den inte företrädesrätt.

Förutom att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är syftet med förslaget att det ska vara enkelt för mindre företag att anställa. För att stimulera arbetsgivarna att använda utbildningsanställning och kompensera dem för utbildningsuppdraget föreslår utredningen att arbetsgivare ska få 30 000 kronor per år i statsbidrag för varje utbildningsanställd.

Marie Bergström
[email protected]

 

 

Sagt om förslaget:

”Vi är positiva till idéer som underlättar för fler unga att komma in på arbetsmarknaden. Men förslaget framstår som väl hårt när det gäller möjligheten att avsluta anställningen på dagen och utan förklaring. Vi förstår de fackliga reaktionerna när det gäller detta”
Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges byggindustrier.

”Det är viktigt att övergången mellan skola och arbetsliv fungerar bra men det lagda förslaget om utbildningsanställning innebär att ungdomar riskerar att utnyttjas.”
Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

”Våra synpunkter kring de brister som funnits i nuvarande system när det gäller anställning av ungdomar har synliggjorts. Det är av stor vikt att möjliggöra anställning genom flexibla och hållbara lösningar som i sin tur kan bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet”
Manne Didehvar, chef för VVS Företagens Kompetensforum.