Nyheter

Förslag på höjda <br></br> hyror sågas

En stor majoritet av de 70-tal remissvar som lämnats på utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna” är negativa till höjning av hyror i attraktiva lägen.

Det visar en genomgång som Dagens Nyheter gjort inför remisstidens slut under måndagen. Merparten av remissinstanserna vill inte heller att de kommunala bostadsbolagen ska tvingas prioritera vinst framför sådant som inte är ekonomiskt lönsamt, som lekplatser, äldreboenden och insatser för socialt utslagna.

Under våren presenterade regeringens utredare Michaël Koch förslagen till nya villkor för de kommunala bostadsföretagen. I utredningen föreslogs att allmännyttans hyresnormerande roll, att hyrorna för allmännyttiga bostäder utgör tak även för privatvärdarnas hyror, tas bort. Hyreshus i attraktiva lägen ska enligt förslaget få högre hyra, medan områden som hyresgästerna värderar lägre i stället ska få sänkt hyra.

En utredning som nu alltså sågas i sin helhet av de flesta remissinstanser. Även de som vill riva hyrestaket avråder från de hyreshöjningar som föreslås, där attraktiva områden ska få en hyresökning med tre procentenheter per år. En ökning såsom den föreslagna skulle enligt Hyresgästföreningens beräkningar leda till att drygt 70 000 låginkomsttagare tvingas flytta från de mest attraktiva delarna i Stockholm.