Nyheter

Först ut i Hagastaden

Roger Mogert gjuter handavtryck under överinseende av Einar Mattssons vd Per Jutner. Foto: Einar Mattsson.

I Hagastaden, på gränsen mellan Stockholm och Solna, ska det byggas 6000 bostäder.

Först ut är Einar Mattsson, som kommer att uppföra totalt 550 lägenheter i stadsdelen.

– Det är spännande att vara först och få sätta nivån för området, säger Per Jutner, vd på Einar Mattsson, i samband med en gjutceremoni.

Hagastaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Här ska byggas 3000 bostäder på stockholmssidan och lika många i Solna. I veckan bjöd Einar Mattsson in till en första gjutning för sina 280 bostadsrätter i Kv Cellen som man bygger i den första etappen.

Totalt kommer Einar Mattsson uppföra 550 bostäder i området – med en blandning av hyresrätter för egen förvaltning och bostadsrätter.

– Vi är Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder och har verkat på Stockholms bostadsmarknad i 80 år. Vi är också den största aktören i Hagastaden och kommer att bygga 550 lägenheter. Det är en utmaning att vara först ut, men vi är stolta att få tillföra staden nya bostäder, säger Per Jutner, vd Einar Mattsson.

I samband med första gjutningen fick Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) sätta sitt handavtryck i betongen – och därmed lämna ett spår i stadens historia.

– Hagastaden är ett utomordentligt exempel på hur vi läker sår i stadsbilden. Vi ersätter ett gammalt spår- och industriområde med en kunskapsintensiv stadsdel, säger Roger Mogert.

Han konstaterar också att Hagastaden är ett viktigt projekt för att uppnå bostadsmålen i Stockholm med 40 000 nya bostäder till år 2020.

– Det är en tioprocentig ökning och det högsta mål vi satt upp.

Hagastaden kommer att få en utpräglad innerstadskaraktär med tät och hög bebyggelse. Einar Mattssons bostadshus kommer exempelvis att få upp till elva våningar.

Markjobben har inletts med grundläggning och förberedelse för garage. Målet är att starta byggproduktionen 2015. Inflyttning i Cellen beräknas till hösten 2017.