Nyheter

Första bron med ny pelarteknik

Kortare byggtid, billigare och kortare avbrott i trafiken.Det är fördelarna med en ny metod att grundlägga broar – på pelare i stället för schaktade, gjutna grunder.

En kort järnvägsbro över Dyrån på linjen Gävle-Sundsvall är första bron i landet som står på stålpelare i stället för schaktad och gjuten grund. Ett projekt i Kiruna som nyligen startat grundläggs på samma sätt, liksom en vägbro i Stockholmstrakten. Och så broarna vid Skänninge. I vårt grannland Finland har man byggt runt 300 broar med den nya metoden som går ut på att slopa traditionell grundläggning – gräva schakt, förstärka med gjutna plattor. I stället får brobanan vila på fyra grova pelare av stålrör. Dessa pelare slås eller borras ner från markytan tills de stöter på fast berg eller ett moränlager som anses tillräckligt bärkraftigt. Pelarna grupperas parvis, ett par vid ena brofästet, ett annat vid det motsatta. De armeras och fylls med betong. – I Sverige är det normalt att stänga av tågtrafiken i 32 timmar när en brobana lanseras, skjuts ut över språnget. I Finland är avbrottet mindre än hälften – 15 timmar, säger Mats Larsson, teknisk chef för grundläggning på Ruukki Sverige. Den skillnaden förklaras helt och hållet av att man i Finland beräknat tiden på projekt där stålpelarmetoden används, i Sverige på brobyggen med traditionell grundläggning. Lansering av brobanor som vilar på pelare är betydligt enklare och går snabbare tack vare att det mesta av schakt- och packningsjobbet inte behöver göras. Mats Larsson har besökt brobygget i Skänninge och flera liknande broprojekt i Finland. – Jag är övertygad om det här kommer att bli ny svensk standard för hur man bygger den här typen av mindre broar, säger han.