Första gjutning för nya universitetslokaler

Första gjutning för nya universitetslokaler
Nästa år ska Stockholms universitets naturvetenskapliga institutioner flytta in i nya lokaler. På torsdagen göts grunden för den 2 500 kvadratmeter stora utbyggnaden.

Arrheniuslaboratoriet i Frescati rymmer de flesta av universitetets naturvetenskapliga institutioner. Från 2010 ska även Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik få plats. Som en del i utbyggnaden av universitetet byggs nu 2 500 kvadratmeter nya lokaler, som ska användas för undervisning och administration.

På torsdagen genomfördes en första ceremoniell gjutning av grunden. Byggherren Akademiska Hus regiondirektör Sten Wetterblad och Stockholms universitets rektor Kåre Bremer fick ikläda sig såväl bygghjälmar som overaller för att ”gjuta i gång” bygget.

Under de närmaste åren ska Stockholms universitet expandera med 40 000 kvadratmeter ny lokalyta. Det är en följd av att lärutbildningen i Stockholm har integrerats i universitetets verksamhet.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder