Nyheter

Första nya träkvarteret invigt

Ett helt kvarter med nybyggda trähus har invigts i Skellefteå. Med bostadshus, butiker, kontor och ett parkeringshus — allt av trä.

Husen i kvarteret, som kallas Ekorren, är mellan två och fem våningar höga. I dessa ryms bland annat 32 bostadsrättslägenheter i olika storlekar. Entreprenören, Setra Plusshus, har också byggt så att det verkligen syns tydligt att byggmaterialet är trä, både interiört och exteriört.

Parkeringshuset, det första i landet av trä, rymmer drygt 140 parkeringsplatser, är sex våningsplan högt, varav två är underjordiska.