Nyheter

Första överenskommelsen i Sverigeförhandlingen

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman med Mikael Karlsson, projektledare för Värnamo kommuns projektgrupp för höghastighetsbanan och Hans-Göran Johansson skakade hand på uppgörelsen. Foto: Sandra Adams Backlund

Nu har första överenskommelsen nåtts i Sverigeförhandlingen.
Detta har manifesterats genom ett handslag med Värnamo kommun.
Landets första höghastighetsjärnväg ska därmed gå genom Småland via Värnamo. Kommunen förbinder sig samtidigt att bygga 1 770 bostäder och medfinansiera den nya järnvägen med 31,5 miljoner kronor.

– Höghastighetsjärnvägen är viktig för Sverige och för många generationer framöver. Den skapar förutsättningar för ett snabbt och hållbart resande, fler bostäder och större arbetsmarknadsregioner. Dagens handslag är det första i en lång rad överenskommelser mellan kommuner, regioner och stat, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, i ett pressmeddelande.

Den nya järnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingar pågår med 16 stationsorter längs sträckningarna, varav Värnamo är en.

– När vi kan åka mellan Stockholm och Malmö på två och en halv timme är vi nere i restider som helt förändrar synsättet på var vi kan jobba och bo. Framför allt skapar det nya pendlingsmöjligheter i regionerna. Avstånden spelar inte längre någon roll, det är tiden som har betydelse, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

– Det känns bra att vara överens med Sverigeförhandlingen och att nu få delta i förverkligandet av höghastighetsbanan, där Värnamo blir en knutpunkt i södra Sverige. Avsevärt kortare restider gör att vi kommer närmare varandra, arbetsmarknadsregionerna blir större och närheten till studier ökar mitt i Sveriges starkaste industriregion, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan förhandlingsstarten har Sverigeförhandlingen träffat 28 kommuner, regioner och landsting. Samtidigt har kommuner och regioner dialoger med näringsliv, privata fastighetsägare, högskolor, intresseorganisationer och medborgare. Där är också Trafikverket involverade.

– Förhandlingarna så här långt visar att kommunerna är beredda att ta ett stort ansvar för att bygga bostäder. Samtidigt kommer det nya järnvägssystemet skapa nya behov av arbetskraft. Vi bedömer att höghastighetsjärnvägen kommer att generera 80 000 årsarbetskrafter under byggtiden, säger HG Wessberg.