Nyheter

Första platsbesöket för ministern

Per Bolund besökte kvinnliga lärlingar hos Skanska. Foto: Samuel Karlsson

Mansdominansen i byggbranschen är i det närmaste total. Men nu gör Skanska en satsning på ett lärlingsprogram inriktat mot kvinnor för att råda bot på snedfördelningen. En satsning som även väckt bostadsministern Per Bolunds intresse. 

Det är trångt om utrymmet i det lilla konferensrummet i projektkontoret vid byggarbetsplatsen för Sthlm New i Hammarby sjöstad. Runt konferensbordet sitter tolv kvinnor iklädda arbetskläder i gula signalfärger. Några av stolarna är tomma och det råder en lite spänd förväntad i rummet. Per Bolund (MP) är på väg för sitt första besök på ett bygge i sin roll som bostadsminister. 

Lärlingsprogrammet ”Bygg din framtid” startade bara några dagar tidigare så än så länge är deltagarna inte helt insatta i vad som väntar. Men för Skanska är det en medveten satsning med en hög målsättning och ett långsiktigt perspektiv.

– Syftet med lärlingsprogram för kvinnor grundar sig i vår vision att skapa en inkluderande arbetsplats. Vi har idag fler kvinnor på ledande positioner men nu är det dags att titta på den övriga verksamheten, säger Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska.

Även om det är en viktig vision är det inget snack om att utmaningarna är stora. Mansdominansen i byggbranschen är i det närmaste total. Hela 98,3 procent av hantverkarna är män. Endast 1,7 procent är kvinnor. Föråldrade normer och föreställningar lägger ofta hinder i vägen för att det ska ske någon förändring men att locka fler kvinnor till byggbranschen handlar inte bara om att det ska se bra ut på papperet.

– Vi har givetvis en affärstanke i bakgrunden. Vi vill förstå våra kunder bättre och hitta de bästa medarbetarna. Då är det naturligt att man söker i hela befolkningen och inte bara halva, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

Deltagarna till det nya lärlingsprogrammet rekryterades främst med hjälp av annonser i sociala medier eftersom man ville nå ut till kvinnor mellan 25 och 45 år som kanske inte tar del av vanliga platsannonser som riktar sig till byggbranschen. Responsen lät inte vänta på sig. Det var hela 326 sökande från Stockholmsområdet och 170 från övriga landet som sökte till de tolv platserna på lärlingsprogrammet.

– Vi kunde aldrig föreställa oss att vi skulle få ett så positivt mottagande men det här visar att det finns ett stort intresse att jobba i byggbranschen även bland kvinnor. Bara förutsättningarna är de rätta. Vi startar i Stockholm för att testa om det fungerar men visionen är att dra igång på flera håll i landet, säger Monica Westerberg. 

En nyckel till att så många ville delta i lärlingsprogrammet är troligen det faktum att utbildningen är betald. Under de 5 800 timmar som lärlingsanställningen pågår får deltagarna en lärlingslön. Om allt går bra, får de därefter en anställning på Skanska med normal lön. De tolv som nu valts ut att delta i programmet har en minst sagt varierande bakgrund. Här finns allt från kockar till butiksbiträden och barnskötare.

– Jag jobbade lite med att montera bullerplank i somras men innan dess har jag inte ens skruvat upp en bokhylla hemma. Jag lockades av att utbildningen är betald och att vi är garanterade jobb när vi är klara. Det var helt klart en viktig faktor för att jag skulle våga söka, säger Lisa Söderhäll som är en av de utvalda lärlingarna.

Väntan i det lilla konferensrummet är över och en kvart senare än förannonserat dyker så bostadsministern Per Bolund upp. Han hälsar på alla runt konferensbordet och efter en inledande presentation börjar så diskussionen med deltagarna. Samtalet glider snart in på frågor om normer och de hinder som bidrar till att kvinnor tvekar att ta klivet in i byggbranschen. Det är också en av anledningarna till att bostadsministern valt att komma på besök. 

– Det är viktigt att man bryter gamla strukturer. Jag tycker det här är ett bra exempel hur man praktiskt kan gå till väga. Jag tror också att det är jätteviktigt med förebilder så att fler kvinnor vågar ta steget och jobba inom byggbranschen, säger han.

Det stora intresset för lärlingsprogrammet visar att det finns många kvinnor som kan tänka sig att jobba i byggbranschen men varför är det så få som söker till gymnasieutbildningarna? Finns det något som man kan dra lärdom från Skanskas initiativ för att få fler unga kvinnor att våga välja en gymnasieutbildning med bygginriktning?

– Det är en fråga som vi borde rikta till utbildningssystemet. Det är givetvis ett misslyckade att det ser ut som det gör idag. Vi ser gärna ett fortsatt samarbete mellan politiker och näringslivet för att få ännu fler kvinnor att välja att jobba i byggbranschen, fortsätter Per Bolund.

En sak som bostadsministern och Skanskas lärlingar har gemensamt är de alla är relativt nya i byggbranschen. Efter diskussionen i konferensrummet åker skyddskläderna på för en rundvandring på själva byggarbetsplatsen. 

Lärlingarna kommer vara klara med sin utbildning inom tre till fyra år. Efter det kan de ge sig ut i arbetslivet på allvar. Per Bolund har en mandatperiod på fyra år på sig att påverka förutsättningarna för byggbranschen och byggandet i landet. Frågan är om både lärlingarna och bostadsministern klarar sina uppgifter med väl godkänt?

Text: Samuel Karlsson

FAKTA: 

Skanskas lärlingsutbildning:

Deltagarna får ett yrkesbevis som snickare efter 5 800 timmars utbildning.  Utbildningen sker med utvalda arbetsledare på olika arbetsplatser. Deltagarna får lärlingslön och får jobb på Skanska efter fullföljd utbildning.

Nationella lärlingsutbildningar:

Det finns fem nationella inriktningar på lärlingsprogram: Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri samt Plåtslageri. Den som går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram där mer än hälften av utbildningen är på en arbetsplats kan få lärlingsersättning om 1000 kronor per månad. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor.