Nyheter

Första spadtaget för flygplatsen i Sälen

Första spadtaget. Foto: Scandinavian Mountains Aiport

Peab bygger första etappen av Scandinavian Mountains Airport i Sälen.
Nyligen togs det första spadtaget, men flygplatsens tillstånd har överklagats.

Peab har fått uppdraget att bygga etapp 1 av Scandinavian Mountains Airport i Sälen. I uppdraget ingår att bygga landningsbana, taxibana, uppställningsyta samt tillhörande serviceytor.

Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och kontraktssumman uppgår till 280 MSEK. 
Uppdraget är en totalentreprenad och projektet påbörjas oktober 2017 och beräknas vara klart hösten 2019. 

Nyligen togs det första spadtaget.
På plats fanns Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län, Abbe Ronsten ordförande (S) Region Dalarna, Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande (S) Malung-Sälens kommun, Brett Weihart VD Scandinavian Mountains Airport, Mats Årjes VD SkiStar, Fredrik Larsson styrelseordförande Stöten, Gustav Eriksson VD Kläppen och Bo Halvardsson Destinationschef SkiStar Norge.

Scandinavian Mountains Airport är en internationell flygplats som ägs av närmare 30 lokal- regionala privata investerare. 9 privata aktörer står för driftsekonomin.
Den totala investeringen för hela etableringen beräknas till 1,1 miljarder sek, varav det statliga investeringsstödet är 250 miljoner sek till flygplatsinfrastruktur.

Beslutet att bygga flygplatsen har överklagats till regeringen.
Det är Naturskyddsföreningen Dalarna som överklagar Transportstyrelsens beslut där Scandinavian Mountains Airport AB beviljas tillstånd enligt Luftfartslagen för Sälen/Rörbäcksnäs flygplats. 

Naturskyddsföreningen vill att regeringen upphäver Transportstyrelsens beslut, eller i andra hand återlämnar ärendet till Transportstyrelsen för ny handläggning.

Överklagandet grundar sig på att föreningen anser att Transportstyrelsen gjort grava formella fel i handläggandet, och även underlåtit att göra de utredningar som luftfartslagen kräver. Om dessa utredningar hade utförts korrekt hade det varit uppenbart att flygplatsprojektet inte uppfyller kravet på att vara lämpligt från allmän synpunkt, anser de. 

Första spadtaget togs av, från vänster:
Brett Weihart VD Scandinavian Mountains Airport, Jesper Göransson VD PEAB, Hans Unander kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun, Mats Årjes VD SkiStar, Ylva Thörn Landshövding Dalarnas län, Mikael Damberg Närings- och innovationsminister, Fredrik Larsson styrelseordförande Stöten, Abbe Ronsten ordförande Region Dalarna, Gustav Eriksson VD Kläppen och Bo Halvardsson Destinationschef SkiStar Sälen.