Nyheter

Förstärker inom affärsområde infrastruktur

Morgan Axelsson och Stefan Aronsson. Bild: Bjerking

Bjerking stärker upp inom affärsområde Infrastruktur. Stefan Aronsson anställs som enhetschef för Geoteknik och Berg, och Morgan Axelsson får rollen som interim affärsutvecklare. Nu väntar ytterligare ett 15-tal rekryteringar.

Teknikkonsultföretaget Bjerking, affärsområde infrastruktur, har inlett en rekryteringssatsning som syftar till att bredda kompetensen i gruppen och därmed möjliggöra en ökning av antalet uppdrag hos de statliga beställarna. 

Som ett första steg har två nyckelpersoner, med vana att driva större uppdrag plockats in i teamet. Två personer är redan på plats hos Bjerking, den nya enhetschefen för Geoteknik och berg, Stefan Aronsson, samt affärsutvecklaren Morgan Axelsson. Ytterligare ett 15-tal personer ska rekryteras.
Bjerking har som mål att öka antalet statliga beställningar på infrastrukturområdet. För att möjliggöra detta behöver affärsområdet infrastruktur öka antalet medarbetare och kommer därför att genomföra ett antal rekryteringar. 

– Tankarna om att ha en större andel statliga beställare har funnits ett tag. Redan nu har vi två personer ombord som ska vara med och driva det kommande utvecklingsarbetet och rekryteringarna. Sedan kommer vi att rekrytera allt eftersom, jag uppskattar att det blir totalt 15 personer till som ska rekryteras. Målet är att bilda en stabil grupp på Bjerking som kan arbeta med exempelvis Trafikverket, säger Lennart Zetterlund, chef för affärsområde infrastruktur på Bjerking, i ett pressmeddelande. 

Stefan Aronsson, som varit i branschen sedan 1994, har en bakgrund från företag som Tyréns, Atkins, ÅF och Sweco, bland annat med Trafikverket som beställare. Nu ser han fram emot arbetet med att utveckla enheten Geoteknik och Berg på Bjerking.

– Bjerking har ett gott renommé, särskilt när det gäller geoteknik, säger Stefan Aronsson. Vi är bra på det vi gör. Nu ska vi skaffa fler kollegor. Jag tror själv att många kan lockas av den familjära stämningen som råder på det här företaget. En stämning som förstås bottnar i det faktum att företaget är medarbetarägt.

En annan viktig roll i utvecklingsarbetet med affärsområdet är Morgan Axelsson som fått rollen som interim affärsutvecklare. Han vill med sin erfarenhet hjälpa Bjerking att utveckla sina strategier.

– Jag hoppas kunna bli en god ambassadör för Bjerking och skapa kontaktvägar till Trafikverket, berättar Morgan Axelsson. Jag hoppas också kunna hjälpa till att öka kunskapen och intresset för de stora projekten hos exempelvis Trafikverket och bygga organisationen. Jag tror många har en vilja att söka sig hit. En del kan nog skrämmas av de stora konsultbolagen som riskerar att bli lite opersonliga. Bjerking har ett gott rykte och en lagom storlek.