Nyheter

”Fortsatt allvarligt läge”

Studentbostadsutvecklaren Prime Livings läge är fortsatt allvarligt.
Det skriver Lars Wikström i halvårsrapportens vd-ord.
Bolaget redovisar intäkter om 13,1 miljoner kronor för det andra kvartalet (13,4). Rörelseresultatet var 10,1 miljoner kronor i kvartalet (32,6), hjälpt av fastighetsvärdeförändringar om 12,7 miljoner kronor (86,2).
På grund av finansiella kostnader om 24,7 miljoner kronor (-15,1) mot finansiella intäkter om 8,5 miljoner kronor i kvartalet (4,1) var nettoresultatet -6,1 miljoner (15,7).

”Under andra kvartalet har ett intensivt arbete bedrivits mot vårt mål att skapa en sund, långsiktigt hållbar och stabilt finansierad verksamhet. Viktiga steg har tagits under kvartalet och efter dess slut”, skriver vd:n.

Han understryker ”att situationen för bolaget är allvarlig, och att det är många förhandlingar som måste falla väl ut för att driften av verksamheten ska kunna fortgå”.

”Det finns fortfarande inga garantier för att vi lyckas med allt detta, men vi närmar oss målet steg för steg”, skriver han.

Bolaget hade vid halvårsskiftet likvida medel om 5,2 miljoner kronor. Kassaflödet var -33,1 miljoner kronor i det andra kvartalet (-49,8). I juli genomfördes en företrädesemission om drygt 14 miljoner kronor.

”Med det nya kapitalet får vi ytterligare andrum och handlingsutrymme för att kunna nå de uppgörelser som krävs för att säkra verksamhetens fortlevnad och komma igång med Spångaprojektet”, framhåller vd:n.

Han pekar även på att bolaget i juni beslutat att lägga ut en fastighet i Dublin till försäljning för att frigöra likvida medel.

”Intresset för fastigheten bedömer jag som stort och en försäljning på hyggliga villkor skulle innebära ett viktigt genombrott”, påpekar han.

Bolaget för diskussioner med Swedbank om en förlängning av lån samt har även ett standstill-avtal med en grupp obligationsinnehavare och aktieägarlångivare. Detta klassas som ”en viktig förutsättning för att slutföra samtal om en brett förankrad uppgörelse med dessa och övriga finansiärer såsom andra obligationsinnehavare, preferensaktieägare och kreditgivare”, anser Lars Wikström.

Nyhetsbyrån Direkt