Nyheter

Fortsatt brist på byggjobbare

Efterfrågan på arbetskraft dämpas under 2008. Men även på längre sikt kommer bristen på byggnadsarbetare att vara fortsatt stor, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen.

— Den som vill vara säker på att få jobb även på lång sikt ska utbilda sig till VVS-montör, säger Bo Bylund, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
Ny statistik visar att bristen på utbildad arbetskraft inom byggindustrin kommer att vara fortsätta stor även på tio års sikt.

— Det mest ansträngda läget finns inom bygg- och anläggning, data och teknik. Vi kan känna oro över att det utbildas för få inom vissa framtida bristyrken. Om inte ens de åldersavgångar som väntar kan täckas, hur ska vi då kunna få en tillväxt, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Den historiskt höga efterfrågan på arbetskraft som märktes under 2007 kommer att mattas något under innevarande år. Under 2008 väntas antalet sysselsatta öka med cirka 35 000 personer. Inom byggnads- och teknikyrkena väntas jobbtillväxten halveras under året. Men det är enligt förmedlingens analys en tillfällig avmattning. De stora pensionsavgångarna som väntar kommer att leda till fortsatta rekryteringsproblem för byggbranschen.

— De strukturella bristerna kommer att fortsätta öka. Vi måste från Arbetsförmedlingens sida bli bättre på att informera ungdomarna om var jobbchanserna är störst. Utbildningsväsendet måste i sin tur bli bättre på att matcha arbetsmarknadens behov, säger Bo Bylund.

Årets arbetsmarknadsstatistik blickar för första gången längre framåt. På tio års sikt beräknas de största bristyrkena inom byggbranschen, av de som förmedlingen granskat, vara VVS-montörer, betongarbetare, glasmästare, anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, golvläggare och målare.
Något mindre efterfrågan — men ändå medelgoda jobbchanser – väntas för byggnadsträarbetare, murare, byggnadsplåtslagare, takmontörer och installationselektriker.