Nyheter

Fortsatt hög efterfrågan på maskinentreprenörer trots Corona

Entreprenadmaskiner. Foto: Navet analytics
Arbetslösheten i Sverige ökar kraftigt, med 201 000 nya arbetslösa sedan i början av mars. Enligt arbetsförmedlingen är var femte arbetstagare påverkad av coronapandemin. Trots den höga arbetslösheten har landets maskinentreprenörer fortfarande svårt att hitta rätt personal för att kunna leverera det beställarna efterfrågar.

– Vi har varit ganska spända och lite oroliga för vad Maskinentreprenörernas konjunkturrapport Midsommar-MEKO skulle visa. Lucia-MEKO från december var stark, men corona som drabbade oss hårt i mars har så klart fått följder, men rapporten visar att det otroligt nog har rullat på ganska bra genom våren, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna (ME).

Byggsektorn som helhet har hittills rullat på bättre än väntat i år, med lika många startade nybyggnationer under årets första kvartal som under 2019, enligt SCB. En rapport från UC visar också på 22 procent färre konkurser i maj än samma period förra året. Trots det är prognosen för hösten dyster. Byggföretagens prognos är att bygginvesteringarna minskar med 8 procent under 2020. En enkät från Byggvärlden och Byggfakta visar också att 12 procent av årets planerade byggstarter har skjuts fram, delvis på grund av Covid-19.

– Prognosen för byggbranschen har bromsat in och det är färre bygglov nu än tidigare, säger Micael Appelgren, kommunikationschef på Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörer befinner sig på fler marknader än byggbranschen. En övervägande del av jobben finns inom anläggningsprojekt. Det slår igenom på ett intressant sätt i årets MEKO-rapport.

– Det är ett konjunkturmässigt oväder i horisonten, det kan landets maskinentreprenörer se. Men det är fortfarande inte klart om det kommer att dra över eller klarna upp. Just nu ser det faktiskt ganska bra ut, säger Magnus Johansson, projektchef på Navet Analytics.

MEKO visar att maskinentreprenörer har en fortsatt vilja att investera i nya maskiner. Detta är kanske det mest överraskande med rapporten då maskinleverantörer räknar med att maskinparken i dagsläget är ganska ny. Investeringsviljan ser oförändrad ut de kommande sex månaderna.

– Det har kan hänga ihop med att regeringen har flaggat för att tidigarelägga infrastrukturprojekt. Infrastrukturinvesteringarna kommer att öka i år och även nästa år. Men på husbyggnadssidan ser vi en tydlig nedgång, säger Magnus Johansson.

Rapporten visar även att det är fortsatt svårt för maskinentreprenörer att rekrytera kompetent personal, både bland anställda och tjänstemän.

– Den personal som saknas är maskinförare, anläggningsarbetare, och även på tjänstemannasidan saknas bland annat projektledare, säger Micael Appelgren.

Hela 85 procent av företagen anser att det är svårt att rekrytera personal och av dem anser 44 procent att det är mycket svårt. Detta samtidigt som många branscher nu varslar och arbetslöshetssiffrorna stiger.

– Detta är olyckligt för Sverige, inte bara för maskinentreprenörer. Landet behöver en stark infrastruktur och dessa jobb fungerar som en motor för resten av ekonomin. En så stark bransch som maskinentreprenörernas borde locka fler att söka sig hit, säger ME:s vd Anders Robertsson.

Bransch- och arbetsgivarföreningens etablerade konjunkturrapport MEKO genomförs två gånger om året. Rapporten tar upp både konjunkturfakta och känslan bland företagen.

Text: Maria Nordholm