Nyheter

Fortsatt nedgång för bygginvesteringar

Bygginvesteringarna beräknas minska med 6 procent under 2008, bedömer Sveriges Byggindustrier. Men redan nästa år kan konjunkturen vända upp.

De omfattande stimulansåtgärder som vidtagits av såväl regeringar som centralbanker runt om i världen ger en viss stabilisering under andra halvan av 2009. Men finanskrisen är långt ifrån över, konstaterar Sveriges Byggindustrier (BI) i en ny konjunkturprognos.

Bygginvesteringarna väntas minska med 6 procent i år, vilket i sin tur leder till att antalet sysselsatta i byggindustrin minskar med mellan 15 000 och 20 000 anställda. Men de dystra siffrorna för året till trots finns det ljuspunkter i konjunkturmörkret.

— Det finns nu allt fler tecken på att pessimismen avtar både bland företag och hushåll. Under förutsättning att de finansiella förhållandena normaliseras mot slutet av 2009 kan en återhämtning i byggkonjunkturen inledas redan nästa år, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier (BI), i ett pressmeddelande.

Sysselsättningsnedgången beräknas bli något mindre till följd av att investeringarna väntas öka marginellt under 2010. Fallet dämpas av anläggningsbyggande, både i form av privata satsningar på utbyggnad i energisektorn och regeringens närtidssatsning på vägar och järnvägar. Dessutom väntas den offentliga sektorns investeringar öka. En hel del kommuner har stora behov av att bygga ut och renovera skolor och vårdlokaler.

— Förutom ett fortsatt högt tryck av demografiska skäl tycks flera kommuner anse att det är bra att passa på att bygga i lågkonjunktur för att öka chansen att få mer för pengarna, säger Lars-Johan Blom, ekonom på BI.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt procentuell förändring i fasta priser

Sektor

2008, Mdkr

2008, utfall

2009, prognos

2010, prognos

Bostäder

98,4

-5

-24

-1

Lokaler

91,2

9

1

-1

Anläggningar

72,2

4

10

8

Summa bygginvesteringar

261,8

2

-6

2

Källa: Sveriges Byggindustrier