Nyheter

Fortsatt ras för bostadsbyggandet

20 procent färre lägenheter i småhus och flerbostadshus påbörjades under 2008, jämfört med året innan.

22 550 lägenheter påbörjades under förra året. Det är en minskning med 20 procent jämfört med 2007, visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Bostadsbyggandet rasar mest i Norrbotten, Blekinge och Halland. I Västerbotten och Jönköping ökar däremot byggandet av lägenheter mest i Sverige.

Påbörjade bostäder:

2008: 10 600 lägenheter i småhus och 11 950 i flerbostadshus.

2007: 13 468 lägenheter i småhus och 14 711 i flerbostadshus.