Nyheter

Fortsatt starkt för byggindustrin

Johan Deremar. Foto: Rosie Alm.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur.

Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag.
Bygginvesteringarnas kraftiga uppgång mattas dock under nästa år då bostadsproduktionen vänder ner. 
Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

En ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier visar på en urstark byggkonjunktur.
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygginvesteringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner nästa år. 

Världsekonomin ökar så sakteliga farten under perioden 2017-2018, vilket påverkar Sveriges utrikeshandel positivt. Trots detta sker en viss inbromsning av BNP-utvecklingen eftersom både näringslivets investeringar och den offentliga konsumtionsökningen dämpas under prognosperioden. Vidare hämmas hushållens konsumtionsutveckling av skattehöjningar och modesta reallöneökningar.

– För byggindustrin ser läget däremot fortsatt starkt ut. Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018. Det innebär dock ingen dramatik och med en prognos på att antalet påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa år så innebär detta att bostadsbyggandet går för högvarv under hela prognosperioden 2017-2018, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till prognosen.

Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län ökar bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. Den kraftigaste uppgången noteras i Kronobergs, Södermanlands och Stockholms län medan Blekinge och Västernorrlands län får en något svagare utveckling under prognosperioden.

– Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduktionen ska kunna bli kvar på en hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen en mycket viktig pusselbit. Det är därför positivt att regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta extra hänsyn till möjligheterna för bostadsproduktion när de gör sin infrastrukturplanering, avslutar Johan Deremar.