Nyheter

Fortsatt stor oro för att skada sig

Foto: Getty Images

Var femte byggarbetare oroar sig för att skada sig på jobbet. Det visar den nya rapporten Säker arbetsplats 2021. Men allt är inte nattsvart i rapporten.


Under 2020 rapporterades 3 653 arbetsskador inom byggindustrin, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Det gör byggbranschen till den tredje mest skadedrabbade. Rapporten ”Säker arbetsplats 2021” bygger på en Sifo-undersökning där skyddsombud och byggarbetare får ge sin syn på arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Rapporten visar att det behövs vidtas åtgärder inom flera olika områden.

– För oss är det lite examen. Vi släppte en byggrapport 2019 och nu kan vi jämföra och se vad som hänt sedan dess. Vi anser att alla har rätt till en säker och trygg arbetsplats. Rapporten hjälper oss att se hur byggarbetarna upplever situationen idag, säger Jonas Peterson, vd Skydda vid en presentation av rapporten.

Resultatet i rapporten ”Säker arbetsplats” kan kännas lite nedslående. Trots att det genomförs många åtgärder inom branschen för att höja säkerhetskulturen finns det fortfarande mycket kvar att göra. Sex av tio byggarbetare använder inte den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas fullt ut.

– Den här rapporten blir ännu lite mer kryddad eftersom vi haft ett år med en pandemi som ställer nya krav, förväntningar och utmaningar för säkerhetsarbetet. Där har vi upplevt att vi får väldigt mycket frågor om olika risksituationer från företagen. Med den här rapporten försöker vi få svar på vad det är som gör att man känner rädsla och varför man inte använder utrustningen som finns på rätt sätt, fortsätter han.

När man nu jämför mellan rapporten från 2019 och den nya undersökningen så finns det positiva tendenser. För två år sedan var det 50 procent som uttryckte att de inte kände sig trygga med att de hade rätt skyddsutrustning när de gick till arbetsplatsen. Den siffran i den senaste rapporten är nere på 39 procent.

– Vi har tagit steg i rätt riktning. Vårt arbete har bidragit till att fler människor känner att de har full och rätt skydd. Det är ändå skönt att konstatera. Vi gör en förflyttning. Fler människor har rätt kunskap och fler har rätt skyddsutrustning. Det finns mer att jobba på men det går åt rätt håll.

Ett negativt resultat som framkommer i rapporten 2021 är att det fortfarande var femte byggarbetare att de oroar sig för att skada sig på jobbet.

– Det är alldeles för många människor som oroar sig för att få en arbetsplatsskada. Vi ser också i rapporten att sex av tio inte använder den skyddsutrustning som de erbjuds fullt ut. Varför gör man inte det? Här finns mycket att jobba på för att öka förståelsen i hela kedjan. Vi ser att vi tar steg framåt men vi har kvar ett arbete att göra. Vår vision är att alla ska känna sig säkra och trygga när de är på jobbet, säger Jonas Peterson.

Ökad förståelse, bättre riskbedömningar och utbildningar om vilka skyddsutrustning som ska användas och på vilket sätt är några vägar framåt för att öka säkerheten på byggarbetsplatserna, enligt rapporten.