Nyheter

Fortsatt tillväxt för miljardkoncern

Lindab har haft en god omsättningstillväxt samt bra marginaler och kassaflöde under fjärde kvartalet 2007. Och de ser ljust på framtiden.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2007 nådde 2 485 miljoner kronor med en vinst om 370 miljoner, en förbättring med 31 procent jämfört med samma period föregående år.
— Tillväxten under kvartalet (15 procent) är fortsatt stark, samtidigt som december hade färre arbetsdagar 2007 jämfört med 2006, säger Kjell Åkesson, vd och koncernchef.

Den goda utvecklingen gäller alla regioner. Omsättningen i Norden växte med 13 procent.
— Vad gäller framtidsutsikterna så delar vi Euroconstructs bedömning som räknar med en tillväxtnivå kring 5 procent för vår produkt- och marknadsmix under 2008, vilket är fortsatt god tillväxt, säger Kjell Åkesson. Under 2007 var marknadstillväxten knappt 7 procent.

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin. Koncernen omsatte 9,3 miljarder kronor under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder.