Nyheter

Fortsatt uppgång på het byggmarknad

Totala byggmarknaden, ex anläggning, Mdr. 2016-SEK. Nivå och tillväxt. Bild: Prognoscentret

Byggsektorn går på högvarv och aktiviteten ökar på i stort sett alla fronter.
2017 blir det femte året i rad med stark tillväxt och fortsatt är det bostadsbyggandet som driver utvecklingen.
Under kommande år mattas dock tillväxttakten som ett resultat av arbetskraftsbrist, en viss vändning uppåt i räntorna och svagare bostadspristillväxt. Detta framgår av en färsk rapport från Prognoscentret.

Byggandet av nya bostäder har med förra årets uppgång stigit med totalt hela 194 procent sedan 2012. Det mesta pekar på att uppgången fortsätter i år till knappt 70 000 bostäder.

– Vi kan däremot inte förvänta oss att bostadsbyggandet skall öka mer än marginellt från dessa nivåer. Utvecklingen har till stor del drivits av hushållens kreditexpansion och fler efterfrågehämmande åtgärder kommer att införas om inte kredittillväxten dämpas säger Thomas Ekvall, Prognoschef på Prognoscentret.

Byggandet av lokaler ökade under 2016. Framförallt var det undervisning samt industri- och lagerbyggnader som gick starkt. Under kommande år ökar byggstarterna ytterligare något men inte fullt så mycket som den konjunkturella situationen indikerar då exempelvis större yteffektivitet och ökad e-handel är faktorer som håller tillbaka efterfrågan på lokalbyggnader.

Även renoveringsmarknaderna fortsätter uppåt.

– Även om sänkningen av ROT-avdraget påverkade konsumentmarknaden negativt totalt sett har detta till viss del kompenserats av ökad en ökad ”gör det själv” aktivitet. Bostadsrenoveringarna minskade totalt sett under 2016 men i år ökar renoveringarna, mycket tack vare professionella fastighetsägare som rustar upp de gamla miljonprogramshusen säger Thomas Ekvall.

Bostadsbyggandet agerar draglok även i övriga Norden

– Det är en tydlig tendens i alla Nordiska länder att nyproduktion av bostäder och då framförallt lägenheter i flerbostadshus ökat som andel av de totala bygginvesteringarna. I grunden är det ett resultat av urbanisering och befolkningstillväxt som i kombination med bland annat högre bostadspriserna/byggkostnaderna och brist på attraktiv mark gör flerbostadshusbyggande attraktivt relativt annat byggande avslutar Thomas Ekvall.