Nyheter

Fortsätter strida för rätten att bli glömd på nätet

Den tidigare bygg-vd:n i Solna ville att Google skulle radera sökträffarna på flera artiklar där han utpekades som bedragare – men har förlorat i lägre instanser.
Nu hoppas han på en prövning i Högsta domstolen. 

Nu överklagar mannen till högsta instans i tvisten om ”rätten att bli glömd”.
Det är viktigt för rättstillämpningen att målet får ett avgörande i Högsta domstolen, anser han.

Mannen har i lägre instanser ålagts att ersätta Googles rättegångskostnader med totalt över en halv miljon kronor.