Nyheter

Fortums utredning har startat

I dag, onsdag, påbörjar Fortum Värmes utredning av arbetsplatsolyckan vid Värtaverket.
Den ska innehålla en redovisning över det som hänt och utredningen beräknas vara klar de närmaste dagarna.

Arbetsmiljöverket har beslutat att arbetet inom den berörda delen av arbetsplatsen ska upphöra till dess att att Fortum visar att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.
Fortum har bildat en arbetsgrupp och där både huvudskyddsombud som även är facklig representant ingår.
Arbetsgruppens utredning har startat i dag och de beräknas vara klara med sitt arbete inom de närmaste dagarna.

En viktig del i arbetet är att samla in fakta och intervjua de medarbetare som bevittnat olyckan.
Utöver Arbetsmiljöverkets regelmässiga nedstängning av den del av arbetsplatsen där olyckan skedde valde Fortum Värme igår att stänga ned samtliga delar av projektet.
Av hänsyn till de omkomna och den skadade så har Fortum valt att hålla den arbetsplats som är själva kraftvärmeverket stängd tillsvidare.

Innan arbetet kan återupptas igen måste Arbetsmiljöverket granska arbetsplatsen igen, och bedömma att den är säker.
Arbetsmiljöverket kommer därefter att granska den utredning som Fortum Värme genomfört.

Utredningen innehåller en redovisning av vad som hänt.
Om brister i arbetsmiljöarbetet konstateras så ska utredningen även innehålla en handlingsplan som visar hur dessa brister ska åtgärdas.
När Arbetsmiljöverket anser att utredningen är korrekt genomförd så kommer de att formellt stänga ärendet.
-Om det visar sig vara brister i arbetsmiljöarbetet som är orsaken till olyckan så kommer det att framgå av utredningen. Vi har noll-vision mot olyckor och kommer att göra allt för att identifiera orsakerna till olyckan, säger hållbarhetschef Ulf Wikström, i ett pressmeddelande.