Nyheter

FP vill miljardsatsa på miljonprogrammet

Folkpartiet vill införa ett garantiprogram för att stimulera upprustning av miljonprogrammets bostäder. Statens bostadskreditnämnd ska ges möjlighet att garantera upprustningslån på 20 miljarder kronor.

Ansvaret för upprustningen av de slitna miljonprogramshusen vilar främst på fastighetsägarna, betonar Folkpartiets integrationspolitiska arbetsgrupp. I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar integrationsminister Nyamko Sabuni och partisekreteraren Erik Ullenhag ett åtgärdsprogram om sex punkter för att komma till rätta med segregation i utsatta bostadsområden.

Arbetsgruppen stödjer därmed ett förslag från regeringens experter som presenterades förra veckan. Det innebär att Statens bostadskreditnämnd, BKN, får möjlighet att garantera upprustningslån för utsatta bostadsområden på omkring 20 miljarder kronor. Det tror integrationsgruppen skulle bli en välbehövlig extra drivkraft för att rusta upp områdena. Den direkta subventionen skulle bestå i att staten avstår från garantiavgiften, en utgift som skulle bli omkring en halv miljard kronor.

Nyamko Sabuni och folkpartigruppen anser dessutom att vissa delar av miljonprogrammet inte är värda att bevara. ”Vi vill därför öppna upp för att delar av områden kan behöva rivas för att mer blandad bebyggelse ska kunna uppföras” uppger de i debattinlägget.
Dessutom anser de att förorterna borde kopplas samman med varandra genom satsningar på infrastrukturen och områdena förtätas med mer varierad bebyggelse.