Nyheter

Framtiden ljus – trots raset på 24,3 miljarder

Börsvärdet på de svenska byggbolagen har rasat med 24,3 miljarder kronor i år. Trots det säger prognosmakare, börsanalytiker och byggchefer att läget ser bra ut. <br></br> — Jag ser positivt på framtiden. Det går bra för Skanska, säger Anders

Bostadsefterfrågan sviktar, det finns en osäkerhet kring den globala konjunkturen, hög inflation, stigande räntor och boräntor som stiger ännu mer än övriga räntor.

— Det är makrofaktorer, som den globala finans- och bostadskrisen, som påverkar börsbolagen. Riskerna för fall har ökat eftersom byggbolagens intjäning är så kopplad till ränteläge och bostadsefterfrågan, säger Niclas Höglund, analytiker av byggaktier på Swedbank.

Byggbolagen har dock haft en god orderingång, bra intjäning och förbättrat sin lönsamhet.
— Balansräkningarna har aldrig varit så starka i en sån här konjunkturfas, säger Niclas Höglund.

Han bedömer att bolagen är för lågt värderade och rekommenderar köp av NCC, Peab och JM medan han är neutral för Skanska.

En orosfaktor för branschen är de ständigt stigande kostnaderna, som bolagen hittills kunnat parera genom höjda priser.
— När marknaden mattas av är det ännu viktigare att få en kostnadseffektiv byggprocess. Jag ser en stor potential till förbättringar i bättre planering och en mer industrialiserad byggprocess, säger Anders Danielsson på Skanska.

Thomas Ekwall, marknadsanalytiker på prognoscentret som gjort Byggprognosen här intill, har skrivit ner prognosen för hur många bostäder som kommer att byggas i år.

Men byggsektorn är mer än bostäder. Kategorin yrkesbygg/ lokaler ökade under första kvartalert (senare statistik saknas) med 22 procent. Det pågår flera hotell —och restaurangprojekt, offentliga byggnader som skolor och vårdlokaler går bra liksom arenor. Dessutom väntas god tillväxt inom anläggningssektorn.

Thomas Ekwall uppskattar att byggsektorn inklusive anläggning kan hamna på en nolltillväxt 2008. Någon risk för en krasch i byggsektorn ser han inte. Argumenten är ungefär desamma som Byggvärldens krönikör Ulf Petersson lanserar.

— Den svenska marknaden är relativt stabil jämfört med andra länder. Vi har haft en långsam uppgång, vilket talar för att det även blir en långsam nedgång. Sysselsättningen i byggsektorn ökar och företagen har anställningsplaner, säger Thomas Ekwall.

Swedbanks analytiker Niclas Höglund <br></br> om framtidsutsikterna för byggjättarna:

Skanska

Är det bolag som har lägst exponering mot bostadsmarknaden.

Den amerikanska anläggningsmarknaden har vuxit och förbättrats men en svag BNP-utveckling i USA ökar riskerna.

Nedskrivningarna i Storbritannien skapar frågetecken kring om det har med konjunkturen att göra, även om Skanska förnekar det.

Sverige bra ut men i Finland finns svaghetstecken.

NCC

Har haft en svag utveckling och har störst volalitet i sin intjäning mellan kvartalen.

Marknaden ifrågasätter deras intjäningsförmåga men den borde vara goda med tanke på deras exponering mot svenska infrastrukturprojekt.

Vi förväntar oss en stor underhållsbudget, vilket gynnar NCC.

Däremot ser vi en inbromsning i Finland och Baltikum.

.

Peab

Borde vara i ett riktigt bra läge med så stor exponering i Sverige, även om de bygger mycket bostäder.

Har visat upp den största förbättringen av lönsamheten de senaste åren med mycket stark intjäning.

.

.

JM

Rent bostadsutvecklingsbolag som drabbas om bostadspriserna börjar fall. Men man glömmer lätt att det är en stor fördröjning, att projekt prissätts långt i förväg.

Har haft extremt bra lönsamhet och varit bäst på att hålla emot kostnaderna — så varför skulle de då inte klara det i en lågkonjunktur?