Nyheter

Framtiden reser sig ur askan

Den nya skollokalen känns ljus och inbjudande.

Efter skolbranden i Gottsunda förra hösten påbörjades ett intensivt arbete för att återuppbygga lokalerna igen. Lagom till skolstarten kunde eleverna ta den nya skolan i besittning.

– Det känns fantastiskt att vi har kunnat resa oss från en så hemsk händelse och att våra elever nu kan flytta hem igen, säger Elisabeth Viksten Eriksson rektor för Gottsundaskolan.

Solen skiner och en stor grupp med skolbarn har samlats på torget framför Gottsundaskolans lokaler. På en tillfälligt uppbyggd scen klipper kommunalrådet och Utbildningsnämndens ordförande bandet för att markera den symboliska invigningen av skolan.

Det är en helt annan stämning bland personal och elever än det var den åttonde oktober förra året då två unga tonårstjejer satte eld på Gottsundaskolan. Två av skolans tre byggnader brann ner till grunden och hela samhället drabbades av chock. Området hade redan tidigare pekats ut av polisen som ett särskilt utsatt område. Skolbranden bidrog till att ge ytterligare negativ publicitet åt förorten som ligger några kilometer utanför centrala Uppsala. Det var ett hårt slag för Gottsunda men också för kommunen som stod inför dilemmat att flytta på eleverna eller bygga upp skolan igen.

– Vi fick projektet till oss tre-fyra veckor efter branden och då var uppdraget väldigt tydligt från stadshuset att vi skulle ta hem eleverna till Gottsunda igen. Tidsplanen var att försöka genomföra återuppbyggnaden på ett år. Nu har vi gjort det på mindre än ett år. Vi hade aldrig klarat av det om vi inte hade haft ett väldigt bra samarbete mellan kommunens olika aktörer och leverantörer, konsulter och entreprenörer. Alla som blivit tillfrågade att hjälpa oss i Gottsunda har gjort sitt bästa, säger Annika Mässing som varit projektledare för bygget på Skolfastigheter i Uppsala.

För att kunna genomföra återuppbyggnaden på så kort tid som möjligt föll valet på en lösning med moduler. De nya lokalerna har fått sadeltak och en färgsättning som smälter in med omgivningen. De består av två byggnader med totalt 58 moduler och 15 klassrum. Fyra av klassrummen är specialutrustade för NO-kemi och Teknik. Det finns också gemensamma rastutrymmen, personalutrymmen, toaletter, en invändig trappa och arbetsplatser för lärare och administration. Modulerna har levererats av Parmaco som har byggt dem i sin fabrik i småländska Hamneda. Skolan i Gottsunda är den tredje största som de har byggt.

– Det var bara Parmaco som hade möjlighet att bygga tillräckligt breda moduler som krävdes för att vi skulle kunna använda den gamla tomten optimalt. Med smalare moduler hade vi blivit tvungna att spränga och utvidga skolområdet för att få tillräckligt stora lokaler. De hade också möjlighet att bygga ett sadeltak och det var ett önskemål för att det skulle smälta in bättre ut i stadsmiljön, säger Annika Mässing.

Men det är inte bara att smälla upp en ny skola med en massa moduler där de nerbrunna fastigheterna stod. Det har krävts ett omfattande markarbete där man rensat upp och fyllt igen grunden från de gamla lokalerna och förberett för de nya. När modulerna levererats till byggplatsen har grunden varit klar och det har funnits anslutning för el, vatten och avlopp. För Parmaco har tidsramen varit den största utmaningen med projektet.

– Vi skulle gärna haft några veckor till på oss. De flesta skolor byggs under semesterperioden. Och industrin stängs under semestern. Därför har vi varit tvungna att ligga steget före. Första modulen kom på plats i slutet av maj och den sista fick vi den 17 juli. Vi har haft ett väldigt bra samarbete mellan vår arkitekt och kommunens inredningsarkitekt för att få ihop alla detaljer i bygget, säger Ian Craig som varit projektansvarig från Parmacos sida.

Vägen fram till skolan ligger inträngd mellan Gottsunda centrum och kyrkan. Det är trångt om utrymmet och modulerna har kommit på trailrar som fått lirka sig fram till byggarbetsplatsen. En byggkran har sedan lyft dem från trailern och till rätt plats. Varje modul är 15 meter lång och 3,9 meter bred och väger mellan 12 – 18 ton och det har inte varit möjligt att placera kranen var som helst.

– Stadsmiljö innebär vissa utmaningar. Det kräver en oerhörd planering för att få in modulerna på trailrarna. Det kom nio moduler med varje leverans och vi har inte varit ensamma på byggarbetsplatsen så allt måste samordnas med övriga entreprenörer. Det gäller också att det ska vara säkert mot de boende som bor utanför, säger Bernt Jansson, platschef för Parmaco.

När vi besöker skolan är det svårt att se att det inte skulle vara några permanenta byggnader. Det lite nedvärderande epitetet barackskola känns främmande. Varje våningsplan har fått separata färgsättningar som även återkommer i möblerna. Det känns ljust, fräscht och välkomnande. Även om tidsschemat har varit pressat har man hunnit få nästan allt klart till skolstarten. Lite småfix återstår och multisportarenan på skolgården ska stå klar först i början av oktober.

– Det är jättekul att vi klarade mållinjen. Men det var fruktansvärt tajt på slutet att få alla möbler och inredningen på plats i tid. Det har varit långa dagar. Sju dagar i veckan. Vi har jobbat under en mycket tuffare tidspress på det här projekten än våra tidigare skolbyggen men det har varit givande och vi har lärt oss mycket för framtiden, säger Bernt Jansson.

Även från Skolfastigheters sida har den stora utmaningen varit att hålla tidsplanen.

– Det svåraste är långa ledtider på viktiga beslut och det går inte att komma undan. Även i ett så här angeläget projekt så har vi våra ledtider och det går inte att komma ifrån. Det måste få ta sin tid. Det är blir jobbigt att vänta när man vet att tiden är så knapp, säger Annika Mässing.

Skoleleverna i Gottsunda har nu flyttat hem igen och det syns inga spår efter branden längre. De har fått nya lokaler och det går att ana en antydan till stolthet bland ungdomarna som lyssnar till kommunalrådets välkomsttal. Återuppbyggnaden har varit en angelägenhet för hela området.

– När vi lyfte på de första modulerna stod folk utanför staketet och ropade att det var bra jobbat. Vi har haft en väldigt bra respons från innevånarna i Gottsunda. Det har inte varit någon förstörelse och inga stölder. Normalt är det inbrott och skadegörelse men ingenting här, säger Bernt Jansson.

Den nya Gottsunda skolan är 3082 kvm stor och rymmer 350 elever plus personal. En förändring mot tidigare är att man stärkt skyddet mot brand genom att koppla larmet direkt till räddningstjänsten. Tidigare gick det till ett vaktbolag.

– Skolbranden i Gottsunda har inneburit att vi ytterligare förstärkt brandskyddet på vårt fastighetsbestånd, säger Annika Mässing.

De nya lokalerna kommer stå på platsen i minst fem år då man planerar att bygga en helt ny skolbyggnad i området. Även om det är en tillfällig skola lever den upp till samma kriterier som en permanent byggnad och den kan dessutom anpassas i storlek med fler moduler om det skulle behövas.

Av: Samuel Karlsson