Nyheter

Från ånga till vatten

Om två år kan Västerås få ett nytt badhus. Och inte vilket badhus som helst. Det är stadens gamla ångkraftverk som ska byggas om.

Kokpunkten heter det nya badhuset, som bland annat ska innehålla ett äventyrsbad, hotell, kafé och ett centrum för energifrågor. I november beslutar kommunfullmäktige ifall detaljplanen ska antas, men redan nu har fastighetsägaren Peab börjat med att riva ut visst invändigt material.

Badhuset får en historisk touche då det är stadens gamla ångkraftverk från 1915 som byggs om för ändamålet.
— Västerås har behov av en ny badanläggning och nu får man det i en gigantisk byggnad i bästa läge vid Mälaren, säger Herman Söderqvist, informationsansvarig för Kokpunkten på Peab.

Huset är byggnadsminnesförklarat och marken den står på är i behov av sanering. Det låter omständigt och krångligt att bygga här.

— Hade ångkraftverket i sin i sin nuvarande skepning inte kunnat få ett nytt innehåll så hade stadens vision som Mälarstad kunnat äventyras eftersom den i dag hindrar stora delar av Västerås att få en ”finsida” mot Mälaren, säger Herman Söderqvist.

Hela ombyggnadsprocessen beräknas kosta cirka 950 miljoner kronor.

Fakta / Kokpunkten

Namn: Kokpunkten, ett nytt badhus i Västerås som byggs i ett gammalt ångkraftverk.

Byggherre:Kokpunkten Fastighets AB.

Entreprenör:Ej klart.

Arkitekt:Archus.

Projektledare:Ej klart.

Kostnad:Cirka 950 miljoner kronor.

Yta: 33 000 kvadratmeter.

Byggstart:Rivning av gammalt material startar i oktober 2008.

Klart: 2011.