Bostadsbyggande

”Från byggkris till bostadskris”

Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, står i bygghjälm och varselväst med korsade armar framför en byggarbetsplats.
– Det är ett dramatiskt bostadsunderskott som dessutom kommer att byggas på år efter år, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta. Foto: Sveriges Allmännytta

Allmännyttan skulle behöva bygga uppemot 6 700 fler bostäder om året fram till 2030 för att uppfylla sin andel av bostadsbehovet. Det visar en ny marknadsrapport från Sveriges Allmännytta.
– Sverige går från byggkris till bostadskris, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Byggtakten inom allmännyttan har mellan 2015 och 2022 legat på mellan 6 000 och 10 000 lägenheter per år. Men för kommande år planerar medlemsföretagen att bygga betydligt färre lägenheter. Sveriges Allmännyttas prognos visar på en kraftig minskning av nyproducerade lägenheter fram till 2027. Bedömningen är att tillskottet av allmännyttiga lägenheter kan bli så lågt som 2 000 lägenheter per år.

– Det innebär att bostadsbristen i tillväxtregionerna kommer att förvärras de närmaste åren. Allmännyttans nyproduktion står för en viktig del av samhällsbyggandet, säger Sofia Hansdotter.

Enligt den senaste bostadsbehovsprognosen från Boverket behöver Sverige ett fortsatt tillskott av 67 000 nya bostäder om året.

Så mycket behöver allmännyttan bygga

– Allmännyttan har det senaste decenniet stått för i genomsnitt 13 procent av det totala byggandet i flerfamiljshus. Det betyder att allmännyttan skulle behöva bygga cirka 8 700 lägenheter om året för att möta sin andel av behovet.

Men prognosen i marknadsrapporten indikerar att allmännyttans nyproduktion riskerar att endast täcka knappt 20 procent av detta behov.

– När bostadsbyggandet stannar upp skapar vi problem för framtiden. Om stat och kommun nu inte ger bättre förutsättningar för ett bostadsbyggande i ett tufft ekonomiskt klimat kan det bli lite som att kissa på sig. Det kan kännas bra nu, men problemen riskerar att bli dubbelt så stora framöver eftersom det skapar kapacitetsbrist och kompetensbrist när vi ska börja bygga igen.

Här hittar du rapporten.

Sju åtgärder för att stimulera byggandet

I marknadsrapporten listas också förslag på åtgärder för att stimulera byggandet och sänka byggpriset, riktade mot regering, riksdag och kommuner.

  • Inför typgodkännande av standardiserade hus
  • Undanta allmännyttan från LOU
  • Inför låg moms på hyran
  • En aktiv kommunal bostadspolitik
  • Skapa byggbar mark till rimliga priser
  • Avstå från kommunala särkrav
  • Skapa flexibla detaljplaner