Nyheter

Från Java till Jakobsberg

Gula Huset på Kvarnbacken i Jakobsberg. Här ska vinnarna bo en i månad vardera. Foto: Jezzica Sunmo.

Projektet Kalejdohill har som uppdrag att utveckla platsen Kvarnbacken i centrala Jakobsberg innan den bebyggs.  414 bidrag från hela världen har tävlat om att få bli ”invånare noll” och provbo området.  En av vinnarna är Vincent Rumahloine från Indonesien som för en månad flyttar in i den gamla Mjölnarbostaden.

Vad kan man lära sig genom att be någon provbo ett område, vara en ”invånare noll”? Och hur kan stadsutvecklingen bli bättre genom att redan innan husen planeras involvera invånare, arkitekter, konstnärer och designers?

Inhabitant Zero är en del av stadsutvecklingsprojektet Kalejdohill som genom konst, design och engagemang vill utveckla planprocessen, medborgardialoger och platsutveckling. Detta görs på platsen Kvarnbacken i centrala Jakobsberg där cirka 800 nya bostäder planeras.

– Huvudfokus är att utveckla platsen genom att involvera invånare, arkitekter och konstnärer. Vi vill få in arkitektur och design i ett väldigt tidigt skede i byggprocessen. Det här är ett unikt projekt på så sätt att det är ett privat initiativ och det kommer från byggarna själva, säger Mia Lundström, projektledare Kalejdohill.

Initiativet kommer från HSB, som också fått med Veidekke Bostad och Einar Mattsson i projektet. 

– För oss som är en medlemsorganisation är det här ett naturligt sätt att arbeta på. Vi vill ta vara på den erfarenhet som finns hos de boende och föra en dialog med dem. Genom att göra ett område mer attraktivt gynnas de befintliga medlemmarna samtidigt som vi lockar nya, säger Lena Lindgren, Chef för nyproduktion, HSB Norra Stor-Stockholm.

Järfälla är en av Stockholms och Europas mest expansiva kommuner. Dagens cirka 75 000 invånare ska växa till 120 000 år 2030.

– Vi vill ta vårt ansvar i stockholmsregionen, och vi har stora utmaningar eftersom vi ska växa med nästan 50 procent. Bostadsvolymerna i kommunen finns i Barkarby, men människorna och kulturen finns i Jakobsberg. Kvarnbacken med Mjölnarbostaden är en viktig kulturhistorisk plats i kommunen. Nu vill vi aktivera platsen och addera bostäder, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun.

Ett av delprojekten i Kalejdohill är ”Inhabitant Zero” där fem personer/team blir området Kvarnbackens första invånare. Inhabitant Zero har rönt stor internationell uppmärksamhet med över 400 tävlingsförslag från hela världen.

Vinnarna tillkännagavs i Jakobsbergs centrum på torsdagen. Ett av de vinnande bidragen kommer från Java, Indonesien. Vincent Rumahloine kommer för en månad att flytta in i den lilla gula Mjölnarbostaden på Kvarnbacken i Jakobsberg. 

Projektet ”The Immigrant” ska undersöka hur det är att ryckas upp med rötterna och flytta till en helt okänd plats.  Vincent beskriver densiteten i Bandung där han bor på Java, världens folkrikaste ö, och vill undersöka vilka mekanismer som sätts igång när man ska smälta in, upptäcka och leva på en helt annan plats.

Juryns motivering för ”The Immigrant”:

“Projektet undersöker förflyttningens påverkan när livet byggs upp på en ny plats. Migration, och de utmaningar som miljoner människor möter idag, adresseras i projektet genom viljan att flytta hit från Java i en månad och förnimma upplevelsen av att ”bara finnas här”.

Övriga vinnande projekt är:

The Resturation Act

Projektet erbjuder folk att lämna in trasiga ägodelar som sedan lagas men inte till sin ursprungliga form, utan för att skapa nya föremål.

Juryns motivering:

”Projektet kommer att arbeta med att gemensamt laga saker och ting som ett verktyg för att komma i kontakt med människor, men också för att skapa ett språk som når ut socialt. Idén tar avstamp i platsens tradition och historia samtidigt som den har en tydlig social dimension.”

Light Experiment

Projektet kommer genomföras av ett par som tänker utföra olika aktiviteter under tystnad.

Juryns motivering:

”När vi lever i en värld som konsekvent framhåller och hyllar kommunikation så behöver vi, nu mer än någonsin, undersöka dess motsats: tystnaden. Projektet föreslår en kollektiv tystnad och meditation för att skapa nya band mellan deltagarna men också mellan platsen och dess framtid.”

The Internet of things

Projektet går ut på att arbeta med föremålen i det gula huset som projektdeltagarna bor i.

-Det är ju ett pittoreskt litet svenskt hus som de ska undersöka ur ett högteknologiskt perspektiv, säger Ingo Niermann, jurymedlem.

Juryns motivering:

”The internet of Things. Kan du föreställa dig din gamla soffa som en del av internet? Projektet föreslår ett annorlunda angreppssätt till analoga objekt som en del av vårt tekniska samhälles logik. Alla föremål har idag potential att kopplas upp och undersöka en ny dimension av kvarnen. På så sätt byggs en brygga mellan områdets för-teknologiska historia och dagens mediesamhälle.”

Film-dokumentation

-En plats som ska förändras behöver också dokumenteras för framtiden. Därför är detta projekt viktigt, säger Chus Martinez, jurymedlem.

Juryns motivering:

“Detta filmprojekt använder ett visuellt språk för att både dramatisera och dokumentera området. Genom att undersöka olika platser och bakgrunder, men också närma sig hur invånarna väljer att berätta och minnas sina liv här, skapar man en film som på ett adekvat sätt skapar ett porträtt av dagens Jakobsberg.”