Nyheter

Från slott till samhälle

Magnus Gabriel de la Gardies barockslott Wenngarn. Foto: Susanne Bengtsson.

Från medeltida kronogods och alkoholistanstalt till en levande kulturmiljö för allmänheten.

Nu ska Wenngarns slottsområden få nytt liv.

Det här är mer än ett byggprojekt. Det är ett samhällsprojekt, säger Olle Larsson, vd för Sisyfos AB.

Wenngarns slottsområde, två kilometer norr om Sigtuna, rustas upp, och ett nytt bysamhälle med bostäder, hotell, kontor och parkområden håller på att växa fram. Här finns 70-talet byggnader om totalt 26 0000 kvadratmeter och 35 hektar mark. För genomförandet står fastighetsförädlarna Sisyfos tillsammans med partnern och leverantören K-rauta.

– Det här är mer än ett byggprojekt. Det är ett samhällsprojekt, säger Olle Larsson, vd för Sisyfos AB, ett byggföretag med fokus på förädling av gamla fastigheter.

Tidigare hette företaget BLT och var specialiserat på att bygga om vindar i innerstadsmiljöer. Nu har man bytt namn och tagit sig an ett betydligt större projekt – på landsbygden.

I oktober 2013 påbörjades upprustningen av slottsområdet Wenngarn, strax norr om Sigtuna.  I den första etappen bygger man om den gamla alkoholistanstalten till hotell- och konferensanläggning, Hotell Anstalten, som får 38 rum. Den före detta betongfabriken på slottsområdet omvandlas till företagshotell med ett 900 kvadratmeter stort gym på loftet.

De omgivande parkerna ska få liv och förses med 30 ton nya växter. Dessutom renoveras slottet som redan till sommaren ska fungera som bystuga och kulturnav i samhället.

– Slottet är hjärtat. Det ska vara en öppen och tillgänglig miljö och ett utflyktsmål som ska utnyttjas för utställningar, teater, bröllop och kulturaktiviteter. Här finns också ett café, berättar Olle Larsson.

Projekt Wenngarn är ett samverkansprojekt mellan bland andra Sisyfos, Sigtuna kommun och K-Rauta. K-Rauta har gått in som huvudleverantör av byggmaterial. 

– Wenngarn är en av K-Rautas enskilt största kunder, och ett once in a lifetime-projekt, säger Lars Holmberg, K-Rautas representant, initiativtagare och eldsjäl i projektet.

De senaste 30 åren har underhållet varit eftersatt och byggnader, parker och infrastruktur har gradvis förfallit. Behovet av renovering och restauration är därför stort.

Två lastbilar i veckan går regelbundet till Wenngarn från varuhuset i främst Järfälla med leveranser av plåt- och träreglar, plywood, gips, isolering, inredning, badrum, fönster med mera.

– Eftersom det handlar om gamla byggnader får vi en del specialförfrågningar också. Vi har fått hjälpa till med både kastanjestaket, runda stolpar och socklar som är 25-30 centimeter höga. Vi försöker lösa allt, och jag ger mig aldrig!

Totalt jobbar cirka hundra hantverkare, främst lokala företagare, på Wenngarn. Fram till juni 2014 då den första etappen ska vara klar och slottet öppnar för allmänheten räknar man med att ha plöjt ned 120 000 arbetstimmar i projektet.

I nästa etapp planerar Olle Larsson för ungdomsbostäder, äldreboende och förskola på området.

– Det här ska bli ett samhälle med 400-500 boende. Vi ser till helheten och vill skapa ett levande samhälle. Historiken ger området en extra dimension, säger han.

Wenngarn slott har en spännande historia med anor från 1100-talet. Gårdenblev kronogods under Gustav Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel De la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett praktfullt barockslott. Än idag finns Sveriges mest välbevarade kyrkokapell från barocken i slottsbyggnaden.

Men Wenngarn har också en annan, lite mörkare, historia från 1900-talets början då man drev alkoholistanstalt. År 1916 inrättades en central statlig anstalt för alkoholistvård på Wenngarn. Slottet fungerade som bostad för anstaltsdirektören.

När Olle Larsson och Sisyfos köpte Wenngarn för 125 miljoner kronor i februari 2013 var det med ambitionen att öppna upp Wenngarn för allmänheten. Man jobbar med fem ledord i projektet: förädling, öppenhet, helhetssyn, delaktighet och passion.

– Det här är ett otroligt roligt projekt, som har både en historia och en framtid. Man kan inte äga historien, men det vi gör är att förvalta och förädla den. Vi gör vår årsring och skapar framtiden tillsammans.