Nyheter

Frångick upphandlingsregler – kan få böta sju miljoner

Medborgarhuset i Boden såldes förra året till ett fastighetsbolag. Bild: Boden kommun

Medborgarhuset i Boden var i stort behov av underhåll. Kommunen sålde då fastigheten med avtalet att köparen också ska stå för underhållsarbetet. Kommunen skulle sedan hyra Medborgarhuset. Konkurrensverket anser detta vara otillåten direktupphandling.

Bodens kommun ska ha haft svårt att finansiera en renovering av Medborgarhuset, enligt ett pressmeddelande från Konkurrensverket. Under hösten 2020 sålde kommunen därför fastigheten till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). I affärsuppgörelsen ingår att kommunen hyr tillbaka den sålda fastigheten under en period som sträcker sig över 35 år. Hyreskontraktet innebär också att bolaget ska genomföra underhållsarbeten på fastigheten till betydande värden. Upphandlingens värde uppgår till cirka 193 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet.

Enligt Konkurrensverket var det huvudsakliga syftet med transaktionen att anskaffa byggentreprenadarbeten. Upplägget som helhet, det vill säga överlåtelsen av Medborgarhuset, kommunens förhyrning av fastigheten och de avtalade underhållsarbetena, utgör ett byggentreprenadkontrakt som ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

 – En konkurrensutsättning av hela upplägget innebär att fler leverantörer får möjlighet att konkurrera genom att erbjuda bättre villkor som lägre hyra, kortare hyrestid och andra mervärden som exempelvis mer omfattande renoveringar och utveckling av fastigheten, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Luleå och yrkar att Bodens kommun ska dömas att betala sju miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.