Nyheter

”Frånvaron av bostadspolitik är slående”

Martin Hofverberg, boendeekonom Hyresgästföreningen.

Budgetmotionen från M och KD vann på onsdagen budgetomröstningen i riksdagen. Den innefattar bland annat slopat investeringsstöd till hyres/studentbostäder. Sveriges Byggindustrier, Hyresgästföreningen och Riksbyggen kommenterar  här budgeten.


I och med att Riksdagen röstat fram Moderaternas och Kristdemokraternas statsbudget kommer den rödgröna regeringens investeringsstöd till hyres/studentbostäder att försvinna från och med den 1 januari 2019.

Sveriges Byggindustrier välkomnar beskedet att slopa investeringsstödet. 

– Byggsubventioner stör marknaden och skapar osäkerhet. Fördelningspolitiskt har det inte heller haft önskvärd effekt. Boende i husen har en disponibel inkomst väl över hyresgäster i både de aktuella kommunerna och riket som helhet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Däremot sätter ett avvecklat investeringsstöd ännu mer fokus på behovet av breda blocköverskridande bostadssamtal och långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet. 

– Det behövs en bostadspolitik med fler riktade stöd på individnivå. Det gäller alltifrån en översyn av bostadsbidragen till ett subventionerat bospar för unga vuxna, säger Anna Broman.   

 
När Hyresgästföreningen kommenterar budgeten är den stora frågan: Var är bostadspolitiken? 
Genom budgetomröstningen menar Hyresgästföreningen att de fått klarhet i statens ekonomiska prioriteringar för 2019, vilket bland annat innefattar slopat stöd till nyproducerade hyresrätter och avskaffat stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Hittills har 20 000 hyresrätter beviljats investeringsstöd, som bland annat ställer krav på rimliga hyresnivåer.

–I ett läge där bostadsbyggandet sjunker och där det som byggs är för dyrt, väljer Moderaterna och Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna, att avskaffa investeringsstödet till nyproducerade och rimligt prissatta hyresrätter, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, i en kommentar.

I den budget som riksdagen beslutat om finns heller inget som ersätter de stöd som utgått för att kommuner ska planera för fler bostäder och bostadsbolag bygga till rimliga hyror.

– Frånvaron av bostadspolitik är slående. Därmed blir M, KD och SD svaret skyldiga på hur den omfattande bostadsbristen ska lösas. Det finns andra sätt att stimulera produktionen av rimligt prissatta hyresrätter när konjunkturen viker, vi har förslag på exempelvis statliga topplån, men i den här motionen finns ingenting, säger Martin Hofverberg.

Ränte- och ROT-avdraget för alla som äger sitt eget boende ligger fast. Därmed ökar orättvisan mellan ägt och hyrt boende, som i dagsläget innebär att en nyproducerad hyresrätt är uppåt 3000 kronor dyrare i månaden än en nyproducerad bostadsrätt.

Riksbyggen menar att budgeten slår mot hushåll med svagare inkomster.

– Det är besvärande att investeringsstödet dras in med kort varsel. De grupper som påverkas är de som redan idag har det tufft på bostadsmarknaden, unga personer och hushåll med svagare ekonomi. Hyresnivåerna per månad i en trerummare blir 1 250 kronor dyrare i Luleå, 1 900 kr dyrare i Helsingborg och 2 100 kr dyrare i Stenungsund när stödet försvinner, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

– Investeringsstödet, som reformerades tidigare i år, öppnade en möjlighet att bygga hyresrätter med hyresnivåer som betydligt fler har råd att efterfråga. Nu förändras förutsättningarna för att bygga hyresrätter i små och medelstora kommuner, vilket gör det än mer akut att få till en långsiktig och bred politisk uppgörelse om förutsättningarna bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad på Riksbyggen.