Nyheter

Friad trots bristande säkerhet

Den som inte upprättar en arbetsmiljöplan kan få böter. Eller kunde, för bestämmelsen är gammal och gäller kanske inte längre. Därför ogillas åtalet mot ägaren till en maskinstation där fallskydd inte användes vid en ombyggnad, skriver Arbetarskydd.

För ett år sedan kom en arbetsmiljöinspektör förbi en maskinstation utanför Vinslöv. Där lade två polacker om taket utan fallskydd. Inspektören stoppade bygget och frågade efter arbetsmiljöplanen. Men det fanns ingen. Maskinstationens ägare hade ingen aning om att det krävdes en sådan, skriver Arbetarskydd.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg åtalade ägaren och yrkade 25 000 kronor i företagsbot. Så långt verkade det upplagt för ett rutinmål med fällande dom. Men den blev friande.

Tingsrätten resonerar så här: Straffbestämmelsen i arbetsmiljölagen gäller föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Men ”det finns inte någon uttrycklig bestämmelse som anger att straffbestämmelsen även skall avse bestämmelser som har meddelats av Arbetarskyddsstyrelsen.”

Och det har bestämmelsen om arbetsmiljöplan. Den står i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), som började gälla ett år innan Arbetsmiljöverket bildades 2001 och blev ny föreskrivande myndighet.

Per Turesson / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se