Friande dom i muthärva står fast

Friande dom i muthärva står fast
Den friande domen mot Olle Lundgren överklagas inte. Därmed står hovrättens dom fast.

Olle Lundgren fälldes för grovt mutbrott i tingsrätten för att ha tagit emot 24 ton tegel från bolaget Wienerberger när han var teknisk chef på bostadsbolaget Poseidon. Men hovrätten ansåg att brottet inte var grovt. Därmed var saken preskriberad och Olle Lundgren friades.

Tiden för att överklaga gick ut i fredags, men någon överklagan har inte kommit in till hovrätten. Därmed ligger den friande domen fast.

Riksåklagarens kansli valde att inte överklaga domen för att man bedömde att utsikterna att få en fällande dom i Högsta domstolen var mycket osäkra. Dessutom väntas Högsta domstolen inom kort klargöra var gränsen går mellan grovt mutbrott och mutbrott av normalgraden i ett annat mål.

— Det gäller en annan sektor i och för sig, det är en körskolelärare som utdelade körkort mot betalning, men där räknar vi med principiella uttalanden, säger Nils Rekke, överåklagare på Riksåklagarens kansli.

Uppmärksammad härva

Målet mot Olle Lundgren var det första som gick till domstol av de många utredningar som rör den så kallade muthärvan i Göteborg. Muthärvan handlar egentligen om flera misstänkta brott som inte nödvändigtvis har kopplingar till varandra.

Vid tiden då åtalet väcktes var Olle Lundgren vd på Egnahemsbolaget. Men dagen innan tingsrättens dom föll meddelade styrelsen för Egnahemsbolaget att Olle Lundgren fick lämna sin tjänst. Han fick två årslöner i avgångsvederlag.

Relaterade artiklar

Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
”En risk för hela den svenska byggindustrin”