Nyheter

Friande KPK-dom överklagas

Den tidigare platschefen och vd:n på Peabbolaget KPK Entreprenader friades från bedrägerianklagelserna i tingsrätten. Nu överklagas domen till hovrätten. Peab kräver nära 14 miljoner i skadestånd.

Åklagare Gunilla Carlson hävdar att KPK:s tidigare platschef och vd har blåst företaget på miljonbelopp genom falska och saltade fakturor från olika leverantörer. Men Solna tingsrätt ansåg inte att hon hade lyckats bevisa att KPK hade betalat luftfakturor och friade både platschefen och vd:n.

De enda som fälldes i tingsrätten, för diverse ekonomisk brottslighet, var fyra företrädare för leverantörer.

Nu överklagar åklagaren domen mot fem av de personer som stod åtalade i tingsrätten. Åklagaren vill att hovrätten ska döma KPK:s platschef och vd för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.

Dessutom begär åklagaren att hovrätten ska skärpa straffet mot de två företagsföreträdare som också är släktingar till KPK-platschefen. Båda företrädarna dömdes i tingsrätten till fängelse för grovt bokföringsbrott, den ene dömdes även för grovt skattebrott.

Den femte personen som överklagan gäller är en företrädare för en present- och reklamfirma, som friades från åtalet om grovt bedrägeri i tingsrätten. Nu begär åklagaren att hovrätten ska döma honom för grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren avser dock att justera brottsmisstanken senare, skriver hon i överklagandet.

Peabs dotterbolag Stockholm Entreprenad, som har fusionerats med KPK, yrkar via åklagarens överklagande på ett skadestånd om totalt 13,9 miljoner kronor från de åtalade.

Även två av de företagsföreträdare som dömdes till fängelse har överklagat tingsrättens dom. En 37-årig företrädare för byggbolaget Engra fälldes för grovt bokföringsbrott men vill att hovrätten ska ogilla åtalet. Han hävdar att bolaget hade fullgod bokföring och att han trodde att hans pappa skötte bokföringen på ett tillfredsställande sätt.

En 52-årig företrädare för konsultbolaget Carme Lita och det schweiziska företaget Supportho Gmbh dömdes för osant intygande i tingsrätten. Enligt tingsrätten utfärdade han falska fakturor från Supporto Gmbh till Carme Lita, men nu vill han att hovrätten ska ogilla åtalet. Han menar att fakturorna inte är falska utan avser verkliga konsultarbeten, och att det finns muntlig bevisning som stöder detta.

Åklagaren har valt att inte överklaga tingsrättens friande dom när det gäller projektledaren vid Stockholms Hamn, som åtalades för grovt mutbrott och grovt häleri.

— Det är beroende på det bevisläge som är, säger Gunilla Carlson.

Peab köpte KPK Entreprenader 2001. Misstankarna om bedrägeri uppstod när KPK Entreprenader skulle fusioneras med Stockholm Entreprenad. KPK:s platschef och vd har sagts upp.