Nyheter

Fritidshusägare tränger <br></br> inte undan bofasta

Det är inte köpare av fritidshus som tränger undan bofasta i attraktiva semesterområden. Utflyttningen från landsbygden beror snarare på begränsade möjligheter till jobb och utbildning. Det visar Umeåforskaren Roger Marjavaara i den största svenska studie

Det har tidigare ofta sagts att en ökad efterfrågan på fritidshus kan leda till problem för de bofasta. Huspriserna har påståtts stiga och leda till högre taxeringsvärden och fastighetsskatt.

Roger Marjavaara vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt om den stora efterfrågan på fritidshus i attraktiva lägen påverkar antalet bofasta, bland annat i Stockholms skärgård.

Resultatet visar att fritidshusköparna inte tränger undan lokalbefolkningen i någon större omfattning. Befolkningsminskningen orsakas i stället av en generell strukturomvandling i samhället, där möjligheterna till arbete, service och utbildning allt mer koncentreras till städer.