Nyheter

Fritt fram för energifusk?

Svante Wijk, Anita Aspegren, Yvonne Svensson och Christina Lindbäck.

Från och med 2021 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergihus. Boverket väntas presentera förslag till nya regler enligt EU-direktivet, men det finns stora problem i tillsynen. NCC uppmärksammade frågan i sin Dome of Visions i Almedalen.


Det finns stora problem i tillsynen av byggnaders energiprestanda. Under Almedalsveckan frågade sig NCC i ett av sina seminarier om det är fritt fram att fuska med de nya kraven.
– Det är otydligt hur det här ska mätas och det är en låg risk för påföljd, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.
Enligt ett EU-direktiv måste alla nya byggnader vara nära-nollenergihus från och med år 2021. I praktiken går det strunta i kraven.
NCC har genomfört en undersökning där 16 procent av de tillfrågade 128 kommunerna anser att de inte har det formella tillsynskravet, 50 procent efterlyser ett standardiserat förfarande för hur tillsynsansvaret ska hanteras och en tredjedel anser att byggreglerna behöver tydliggöras.
– Sex av tio uppger också att de aldrig genomför kontroller av uppmätta värden av byggnaders energiprestanda innan slutbesked och 42 procent begär in energideklaration. Endast sex procent utfärdar sanktioner om energikraven överskrids, säger Christina Lindbäck.
Boverket ska presentera förslag till nya regler, men de vet själva inte när.
– Jag håller med om att tillsynen är problematisk. Kommunerna ska utföra tillsyn på nio olika teknik- och egenskapskrav för en byggnad. Där prioriteras inte säkerhet på samma sätt som hälsa och säkerhet. Vi kanske måste ha en annan tillsyn för energi, säger Yvonne Svensson, Rättschef, Boverket.
Anita Aspegren, avdelningschef Energieffektivisering på Energimyndigheten, ville gärna se tydligare besked kring kraven och meddelade att det pågår diskussioner om tillsynen.
– En bra tillsyn gynnar de seriösa företagen. Som det är nu räcker det med att komma in med en beräkning över byggnadens energiprestanda, säger Svante Wijk, energistrateg på NCC.
Han drar en parallell till polisens fartkontroller:
– Om man skulle ha samma tillsyn på vägarna skulle polisen titta i en lista hur fort en Volvo brukar köra och nöja sig med det.
Jenny Marcuson