Nyheter

Fryst Förbifart kostar 170 miljoner kronor

Johan Brantmark, projektchef Förbifart Stockholm, och Johan Bill, chef Stora projekt, pratade om utmaningarna med en fryst Förbifart. Foto: Anna Sjöström

Frysningen av Förbifart Stockholm kommer att kosta cirka 170 miljoner kronor och arbetet försenas cirka sex månader.
– En av de stora utmaningarna har varit att hålla intresset på marknaden för projektet vid liv, säger Johan Brantmark, projektchef Förbifart Stockholm.

Tidigare har Trafikverket uppskattat extrakostnaderna till mellan 170 och 260 miljoner kronor, men nu vet man att den hamnar på som mest 170 miljoner.
Kostnaderna är främst Trafikverkets egen verksamhet.
– Vi har en organisation som vi varit tvungna att hålla igång, säger Johan Brantmark.
Det handlar om exempelvis sökande av tillstånd och planer.

Frysningen av Förbifarten medför en försening på cirka ett halvår.
– Vi hade två stora entreprenader ute på räkning. Planen var först att de skulle in 15 januari, men när stoppet kom hamnade vi i en olycklig situation och bestämde att flytta fram till 1 juni, för att vara säkra på att vi då fått besked från politikerna om vad som gäller.
Det medförde en försening på fyra och en halv månad och ytterligare förseningar beror på efterföljande entreprenader som också måste skjutas fram i tiden.

Vilka har varit de största utmaningarna med frysningen av Förbifarten?
– Jag ser tre stora utmaningar: ekonomin, information externt och information internt, säger Johan Brantmark.

Han fortsätter:
– Hanteringen av de extra kostnaderna och de konsekvenser frysningen fått är nog den största utmaningen. En annan utmaning har varit att hålla intresset för projektet vid liv bland potentiella anbudsgivare och att ha en tydlighet mot marknaden om hur vi agerar och hanterar de politiska besluten. Den interna informationen är också väldigt viktigt, det är ett stort projekt med många inblandade.

Hur tycker du att ni hanterat situationen?
– Jag hoppas och tror att vi agerat med tydlighet hela tiden och att alla berörda uppfattar oss så, säger Johan Brantmark.