Nyheter

Fukt – en kostsam historia

Foto: Getty Images

Varje år kostar fuktskador branschen över 100 miljarder kronor. Det visar en rapport från Boverket. Nu vill man uppmärksamma branschen på problemet för att minska onödiga kostnader.

Fukt och vattenskador har varit ett av de största problemen som orsakat kostnader för byggbranschen under lång tid. Trots att det funnits en medvetenhet om riskerna med fuktskador har man inte lyckats få bukt med problemet. Boverkets undersökningar för 2018 visar att den totala kostnaden för konsekvenserna av fuktskador, kan vara så stora som 111 miljarder kronor.

– Så här har det sett ut under flera decennier. Det är hög tid att alla aktörer tillsammans försöker få bukt med problemen. Både för att minska kostnaderna och för att förbättra människors liv och hälsa, säger Mats Sjökvist, ingenjör, Boverket.

Fuktskadorna orsakas av läckande låglutande yttertak, läckande terrassbjälklag, läckande gårdsbjälklag, läckande fasad, fukt i konstruktion under byggtiden, problem med ventilation, läckande vattenrör samt vattenskador i kök som ökar kraftig.

– Vi ser att man installerar allt fler maskiner i köket som är anslutna till vatten och då ökar riskerna. Det kan vara allt från espressomaskiner till ångugnar. Varje ny anslutning kan vara en källa till läckage, säger Mats Sjökvist.

De omfattande problemen med fuktskador orsakar inte bara ökade kostnader. De påverkar också människors liv och hälsa. Var femte person har besvär som orsakas av inomhusmiljön och 19 procent bor i hus med synlig fukt eller mögel. De orsakar utsläpp av växthusgaser och mängden bygg- och rivningsavfall ökar.

För att få bukt med problemen vill Boverket öka kunskapen bland branschens aktörer och medverka till samverkan och kunskapsöverföring.