Fuktskadade hus blir fall för HD

Fuktskadade hus blir fall för HD

Konsumentombudsmannen stödjer husägarna med advokathjälp.

Högsta domstolen ska pröva om det var fel av Myresjöhus att bygga villor med tekniken enstegstätad fasad.

Domen får betydelse för en mängd andra rättsfall.

Eksjö tingsrätt dömde småhustillverkaren Myresjöhus att betala reparationskostnaderna åt 23 fastighetsägare i Svedala, efter att dessa upptäckt mögel och fuktskador i sina hus.

Anledningen till fuktskadorna var att hustillverkaren använt konstruktionen enstegstätad fasad som några år senare dömdes ut av bland annat Boverket.

I början av förra året rev Göta hovrätt upp tingsrättens dom och friade Myresjöhus från ansvar. Rätten menade att byggtekniken var godkänd när husen byggdes, under åren 1999-2003, och att Myresjöhus inte kunde veta att den var riskfylld.

Husägarna överklagade domen och nu har Högsta domstolen (HD) beslutat att pröva fallet.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson stödjer husägarna i tvisten mot Myresjöhus och ställer upp med advokathjälp för att få målet prövat.

– Jag välkomnar HD:s beslut. Frågan har ett stort principvärde och det är därför jag vill se ett avgörande i högsta instans. Kan verkligen en entreprenör ducka för allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig. Det är det vi nu hoppas få ett svar på, säger Gunnar Larsson i ett pressmeddelande.

HD:s beslut är prejudicerande och får därför betydelse för andra liknande rättsfall.