Nyheter

Fyra års fängelse för mutbrott

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i SFV-målet. Foto: Susanne Bengtsson

Den huvudåtalade före detta fastighetschefen på Statens fastighetsverk döms till fyra års fängelse. Tre övriga medåtalade får också fällande domar av tingsrätten, som samtidigt väljer att fria den tidigare generaldirektören på SFV.
Tingsrätten har meddelat dom i ett mål med koppling till SFV. Åtalet rör bland annat omfattande korrup­tions­­brottslighet och tjänstefel. Tre tilltalade i målet har tidigare varit anställda på SFV. Övriga tre tilltalade har varit entreprenörer och företrädare för bolag som med SFV haft ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling.

Den före detta fastighetschefen döms för bland annat grovt tagande av muta och trolöshet mot huvudman, grovt brott till fyra års fängelse. 

– Jag är nöjd med tingsrättens dom på så sätt att den huvudåtalade i stort sett döms till det han åtalats för och till ett långt fängelsestraff. Tingsrätten har i huvudsak gått på åklagarens linje, även om de inte i alla delar bedömt bevisningen som åklagaren gjort, säger vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption. 

Tre företagare i byggbranschen, som drivit verksamheter inom bygg, entreprenad och måleri, fälls också i tingsrätten. Två av dem döms för liknande brott till fängelse, och en tredje för grovt givande av muta till villkorlig dom. 

Den tidigare generaldirektören för SFV frikänns dock av tingsrätten från åtalet om tjänstefel. Även en före detta anställd på SFV förvaltningsområde Rosersberg frikänns från åtalet om medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Tingsrätten har funnit att åklagaren när det gäller mutbrottslighet till största delen har styrkt åtalet. Mutorna till den före detta fastighetschefen för SFV förvaltningsområde Rosers­berg har främst avsett byggnationer på hans privata fastigheter som utförts av entreprenörernas bolag, samt betalningar av luftfakturor via hans bolag. 

Den före detta fastighetschefen döms nu för grovt tagande av muta i flera fall, avseende ett sammanlagt värde om cirka 7,6 miljoner kronor. Han döms även för flera fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott, som riktats mot SFV. Slutligen döms han även för grovt bokföringsbrott i flera fall samt för olov­ligt förfogande. Straffet bestäms till fängelse i fyra år.

 – Vi har ännu inte haft möjlighet att diskutera eller analysera domen i detalj. Vi kan dock konstatera att tingsrätten lyssnat till våra argument i vissa, men inte i tillräckliga delar. Vi är övertygade om att hovrätten kommer att göra en annan bedömning och kommer därför att överklaga, säger advokat Conny Cedermarkt som företräder fastighetschefen.

De tre entreprenörerna  som står medåtalade i målet döms för grovt givande av muta. Två av dem döms även för medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. En av entreprenörerna, som givit mutor om totalt cirka 5,8 miljoner kr, döms till fängelse i två år och sex månader. Övriga två döms till fängelse i ett år och tre månader respektive villkorlig dom och böter.

De fyra som döms meddelas näringsförbud i tre eller fem år. Vidare ska värdet av de mottagna mutorna, ca 7,5 miljoner, förverkas från den före detta fastighets­chefen. Han och två av entreprenörerna ska också betala skadestånd till SFV om totalt cirka 1,2 miljoner kronor. 

– Huvudfokus i det här har legat på fastighetschefen och de tre leverantörerna och det känns tillfredsställande att de nu får betala tillbaka pengarna, säger Martin Bresman. 

– Den före detta fastighetschefen och de tre entreprenörerna döms för omfattande och syste­matisk korruptionsbrottslighet som riskerat att allvarligt skada förtroendet för Statens fastighets­verk. Brotten har avsett höga belopp och den f.d. chefen har under flera år missbrukat sin ledande position. Straffvärdet är därför så högt att tre av dem döms till fängelse, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.

Tingsrätten frikänner en före detta anställd på SFV förvaltningsområde Rosersberg från åtalet om medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Hon frikänns även från åtalet om grovt tagande av muta. Tingsrätten anser att det brottet inte ska bedömas som grovt, varför det är preskriberat.

Den tidigare general­direktören för SFV, Björn Andersson, som åtalats för tjänstefel, genom att underlåta att göra en anmälan enligt 22§LOA, frikänns helt av tingsrätten. 

– Det här är första gången som det här brottet prövas, vad jag känner till. Enligt tingsrätten har brottsmisstankarna inte varit så starka att han haft skyldighet att anmäla, men den bedömningen delar jag inte, säger Martin Bresman, som ännu inte bestämt om han ska överklaga domarna.