Nyheter

Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Nästan fyra av tio företagare inom bygg- och anläggning tror att de kommer ha fler anställda om sex månader jämfört med idag. Det visar Svenskt Näringslivs företagarbarometer för det fjärde kvartalet.

– Det finns stora möjligheter i bygg- och anläggningsbranschen men det fordrar också fortsatta insatser från beslutsfattarna. Nu behövs en långsiktig lösning på cementkrisen, trygg elförsörjning och utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, i en kommentar till undersökningen.

Brist på rätt utbidad arbetskraft

När det kommer till hur företagen inom bygg- och anläggning utvecklats det senaste halvåret uppger tre av tio att man har fler anställda i dag än för sex månader sedan. Här ligger bygg- och anläggningsbranschen något lägre än genomsnittet för samtliga branscher.

– Bristen på rätt utbildad arbetskraft hindrar många av Byggföretagens medlemmar från att expandera. Det behövs till exempel fler snickare, murare och betongarbetare, säger Tanja Rasmusson.

Totalt har 5 094 företag deltagit i Svenskt Näringslivs undersökning under perioden 9 till 26 november.