Nyheter

Fyra byggbolag får SKL:s första ramavtal

För första gången har SKL i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. 
Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

För att ge kommunerna praktiskt stöd i det arbetet har SKL därför för första gången genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus som kommuner ska kunna använda från och med 2017. Upphandlingen genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av SKL och i dialog med ett stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.

I tilldelningen som meddelas ges Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA ramavtal. Företagen rankas också i den ordningen.