Nyheter

Fyra ”orgelpipor” gestaltar nya Station Stockholm City

Stockholms stad och Jernhusen har nu presenterat det nya förslaget till gestaltningen av hela stationsbyggnaden för Station Stockholm City som ska bli en ny station mitt i city när Citybanan står färdig 2017. Gestaltningen har bearbetats efter de synpunkter som inkom i samband med detaljplanesamrådet.

Station Stockholm City kommer knyta ihop pendeltrafiken med tunnelbanan, fjärrtågen och bussar på Stockholms Centralstation och blir dessutom en ny entré till Stockholm City. Ambitionen är att skapa ett attraktivt stationsområde som blir levande och tryggt för boende, resenärer och besökare i området.

– Det här förslaget tar hänsyn till platsens förutsättningar och visar att det går att tillföra nyskapande arkitektur till Stockholms hjärta. Byggnaden kommer att bli en naturlig mötesplats för såväl hitresta som bofasta stockholmare, säger Joakim Larsson (M), borgarråd i Stockholms stad.

Projektet har pågått en längre tid med detaljplanesamråd under vintern. Utifrån de remissutlåtanden som kom in tog Jernhusen och projektledningen för Orgelpipan 6 under april beslutet att byta gestaltningsförslag och därmed arkitekt till danska 3XN.

– Vi tror att detta förslag med sin nya lösning och de nya publika ytorna har större möjlighet till framgång i processen. Stockholmarna kommer få en byggnad att vara stolta över. Vi är trygga med gestaltningen och förankringen av den, men vi har en planprocess framför oss som vi har all respekt för – den största utmaningen är tiden, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Om förslaget till ny gestaltning av stationsbyggnaden:

Det danska gestaltningsförslaget har bemött synpunkterna kring höjd- och volym på ett nytt sätt med fyra delvolymer – ”orgelpipor” – istället för en sammanhållen huskropp. Programinnehållet är i stort sett identiskt, dvs den totala volymen, men upplevelsen blir en annan när fasaddelarna mot Vasagatan delas upp och sänks för att harmonisera med grannfastigheterna. Höjden vid korsningen Klara Västra Kyrkogata och Klarabergsgatan blir istället högre. Den högsta delen blir något högre än tidigare förslag.

Station Stockholm City kommer, precis som tidigare innehålla en station i tre våningar, ett hotell med konferens, barer och restaurang samt cirka 25 bostadslägenheter. Det nya i detta förslag är att det nu också blir publika ytor högst upp i byggnaden. Tre av ”orgelpiporna” kommer ha terasser för allmänhet, hotell samt de boende.